KOLEDAR DOGODKOV V ŽUPNIJSKI POVEZAVI MOZIRJE, REČICA, ŠMARTNO IN ŠMIHEL ZA 2022 / 2023
(po mesecih):

MAJ 2023:

21. 5. – maša pri sv. Radegundi

21. 5. – maša pri sv. Joštu

20. – 21. 5. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo)

22. 5. – verouk za 7., 8. in 9. razred v Mozirju

28. 5. – Binkošti

28. 5. – srečanje za ostarele, invalide in bolnike v Mozirju ob 15. uri

29. 5. – srečanje za ostarele, invalide in bolnike v Šmihelu ob 10. uri

29. 5. – kanonična vizitacija v Šmartnem ob Dreti – maša ob 19. uri in po maši srečanje sodelavcev s škofom

29. 5.- verouk za 7., 8. in 9. razred na Rečici

31. 3. – sv. Kancijan

________________________________________

JUNIJ 2023:

1. 6. – kanonična vizitacija na Rečici ob Savinji – maša ob 19. uri in po maši srečanje sodelavcev s škofom

2. 6. – kanonična vizitacija v Šmihelu nad Mozirjem – maša ob 17. uri in po maši srečanje sodelavcev s škofom

3. 6. – zaključek skavtskega leta

4. 6. – Kancijanova nedelja na Rečici (medžupnijski dan)

4. 6. – zaključek veroučnega leta

5. 6. – verouk za 7., 8. in 9. razred v Mozirju

8. 6. – Sveto Rešnje Telo in Sveta Rešnja Kri – Telovska procesija po večerni sv. maši v Mozirju in na Rečici

9. 6. – kanonična vizitacija v Mozirju – maša ob 19. uri in po maši srečanje sodelavcev s škofom

11. 6. – lepa nedelja Šmartno ob Dreti ob 9.15 – Telovska procesija po sv. maši

11. 6. – lepa nedelja Šmihel nad Mozirjem ob 9.00 – Telovska procesija po sv. maši

12. 6.- verouk za 7., 8. in 9. razred na Rečici

12. 6. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

16. 6. – Srce Jezusovo

17. – 18. 6. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo)

18. 6. – maša pri sv. Gervaziju in Protaziju – lepa nedelja

19. 6. – god sv. Gervazij in Protazij

24. 6. – sv. Janez Krstnik – maša v Šentjanžu ob 19.00

25. 6. – maša na Mozirski planini ob 12.00

26. – 30. 6. – oratorij v Mozirju

29. 6. – Sv. Peter in Pavel – maša ob 10.00 v Ljubiji

________________________________________

JULIJ 2023:

3. – 8. 7. – tabor VV (skavti)

7. – 9. 7. – tabor BB (skavti)

10. 7. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

13. – 23. 7. – tabor IV (skavti)

15. – 16. 7. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo samo v Mozirju, za župnijo Rečica pa v Kokarjih)

16. 7. – god Karmelske Matere Božje – maša v Kokarjih ob 10. uri – lepa nedelja

10. – 14. 7. – oratorij na Rečici

31. 7. – 4. 8. – oratorij v Šmihelu

________________________________________

AVGUST 2023:

13. 8. – Radegunška nedelja – maša pri sv. Radegundi ob 9. uri – lepa nedelja

14. 8. – predvečer praznika Marijinega vnebohoda – maša v Kokarjih ob 19. uri, litanije in blagoslov z Najsvetejšim

15. 8. – Marijino vnebovzetje – maša pri sv. Roku na Brezju ob 10.00, 19.00

15. 8. – maša na Mozirski planini ob 12.00

16. 8. – Sv. Rok – romarske sv. maše na Brezju ob 7.00, 10.00, 19.00

20. 8. – maša pri sv. Joštu ob 12. uri

20. 8. – sv. maša z blagoslovom traktorjev v Šmihelu ob 12. uri

25. – 27. 8. – – duhovni vikend za 8. razred za birmance iz Rečice in Šmartnega v Šmihelu nad Mozirjem

________________________________________

SEPTEMBER 2023:

1. – 3. 9. – duhovni vikend za 8. razred za birmance iz Mozirja in Šmihela v Šmihelu nad Mozirjem

8. 9. – Marijino rojstvo – maša v Kokarjih ob 19. uri

10. 9. – maša na Lepi Njivi ob 10.00, maša v Lokah pri kapeli ob 15.00

16. 9. – Stična mladih

17. 9. – uvodna skavtska sv. maša v Mozirju ob 10. uri

17. 9. – župnijsko romanje na Brezje (13.00)

18. 9. – pričetek veroučnega leta

24. 9. – Slomškova nedelja – maša pri sv. Gervaziju in Protaziju ob 12. uri

29. 9. – god nadangelov Mihaela, Gabriela in Rafaela

________________________________________

OKTOBER 2023:

1. 10. – Šmihelska nedelja

1. 10. – Rožnovenska nedelja – maša v Kokarjih ob 10.30

8. 10. – sv. maša pri sv. Joštu

________________________________________

NOVEMBER 2023:

1. 11. – Vsi sveti

2. 11. – Verne duše

5. 11. – zahvalna nedelja

11. 11. – god sv. Martina

12. 11. – praznovanje sv. Martina v Šmartnem ob Dreti ob 10. uri

25. 11. – god sv. Katarine Aleksandrijske

26. 11. – Jezus Kristus, Kralj vesoljstva

26. 11. – praznovanje sv. Katarine Aleksandrijske na Gorici

________________________________________

DECEMBER 2023:

8. 12. – Brezmadežna

9. 12. – srečanje za starše in botre birmancev: Gregor Čušin, kulturni dom Nazarje ob 19.30

10. 12. – Miklavževa nedelja – maša v Ljubiji ob 10. uri

16. 12. – pričetek božične devetdnevnice

17. 12. – sprejem Luči miru iz Betlehema na župnijah

24. 12.- Sveti večer

25. 12. – Božič

26. 12. – sv. Štefan – sv. maša v Šentjanžu ob 10. uri z blagoslovom konj

27. 12. – sv. Janez Evangelist – sv. maša na Lepi Njivi ob 10. uri

28. 12. – nedolžni otroci

31. 12. – sv. Silvester – zahvalna sv. maša pri sv. Roku na Brezju ob 23. uri

________________________________________

JANUAR 2024

2. 1. – maša v kapeli Jezusa Dobrega Pastirja na Mozirski planini (Golte)

6. 1. – Gospodovo razglašenje (sv. trije kralji)

?. – svetopisemski maraton v Mozirju

________________________________________

FEBRUAR 2024

14. 2. – sv. maša pri sv. Valentinu v Mozirskem Gaju ob 17. uri

________________________________________

MAREC 2024

25. 3. – praznik Gospodovega oznanjenja – materinski dan

________________________________________

MAJ 2024

1. 5. – sv. maša na Mozirski planini ob 12. uri

17. 5. – god sv. Jošta