KOLEDAR DOGODKOV V ŽUPNIJSKI POVEZAVI MOZIRJE, REČICA, ŠMARTNO IN ŠMIHEL ZA 2024 / 2025

(po mesecih):

________________________________________

JUNIJ

8. 6. – prvo obhajilo na Rečici ob 11. uri.

10. 6. – zakonski jubilanti ob 10.30 na Rečici.

16. 6. – zakonski jubilanti ob 10. uri v Mozirju.

16. 6. – sv. maša pri sv. Gervaziju in Protaziju ob 12. uri.

20. 6. – srečanje ŽPS in voditeljev skupin vseh štirih župnij ob 20. uri v Mozirju.

23. 6. – zakonski jubilanti ob 8.45 v Šmihelu in ob 9.15 v Šmartnem.

24. 6. – sv. Janez Krstnik – maša v Šentjanžu ob 19. uri.

25. 6. – maša na Mozirski planini (Golte) ob 12. uri.

29. 6. – sv. Peter in Pavel – maša ob 10. uri v Ljubiji.

________________________________________

JULIJ

1. 7. – 5. 7. oratorij v Mozirju

6. 7. – sv. maša v Kokarjah ob 9. uri.

13. 7. – sv. maša na Gorici ob 9. uri.

15. 7. – 19. 7. oratorij na Rečici ob Savinji

16. 7. – god Karmelske Matere Božje – maša v Kokarjah ob 19. uri.

20. 7. – Šentjanž – sv. maša ob 9. uri.

24. 7. – celodnevno češčenje Najsvetejšega v Mozirju.

25. 7. – celodnevno češčenje Najsvetejšega v Šmihelu.

27. 7. – sv. maša v Ljubiji ob 9. uri.

29. 7. – celodnevno češčenje Najsvetejšega v Šmartnem.

29. 7. – 2. 8. oratorij v Šmihelu nad Mozirjem

30. 7. – celodnevno češčenje Najsvetejšega na Rečici.

________________________________________

AVGUST

3. 8. – sv. maša v Kokarjah ob 9. uri.

10. 8. – sv. maša v Lepi Njivi ob 9. uri.

11. 8. – Radegunška nedelja – maša pri Sv. Radegundi ob 8.45.

14. 8. – predvečer praznika Marijinega vnebovzetja – sv. maša v Kokarjah ob 19. uri.

15. 8. – Marijino vnebovzetje – sv. maša na Brezju ob 10. in 19. uri.

15. 8. – sv. maša na Mozirski planini (Golte) ob 12. uri.

16. 8. – sv. Rok – romarske sv. maše na Brezju ob 7., 10. in 19. uri.

18. 8. – sv. maša pri Sv. Joštu ob 12. uri.

18. 8. – sv. maša z blagoslovom traktorjev v Šmihelu ob 12. uri.

28. 8. – srečanje starejših župljanov v Šmartnem ob 12. uri.

________________________________________

SEPTEMBER

7. 9. – Marijino rojstvo – sv. maša v Kokarjah ob 9. uri.

7. 9. – maša na Lepi Njivi ob 10. uri.

8. 9. – sv. maša v Lokah pri kapeli ob 15. uri.

15. 9. – župnijsko romanje na Brezje (popoldne).

21. 9. – Stična mladih.

22. 9. – Slomškova nedelja – maša pri Sv. Gervaziju in Protaziju ob 12. uri.

23. 9. – pričetek veroučnega leta.

29. 9. – šmihelska nedelja v Šmihelu – ob 10. uri.

________________________________________

OKTOBER

5. 10. – sv. maša v Kokarjah ob 9. uri.

6. 10. – sv. maša pri Sv. Joštu ob 12. uri.

6. 10. – sv. maša pri Sv. Radegundi ob 8.45.

– srečanje starejših župljanov v Mozirju ob 10. uri

– srečanje starejših župljanov v Šmihelu ob 8.45.

________________________________________

NOVEMBER

1. 11. – vsi sveti.

2. 11. – verne duše.

3. 11. – zahvalna nedelja.

9. 11. – sv. maša v Kokarjah ob 9. uri.

10. 11. – praznovanje sv. Martina v Šmartnem ob Dreti ob 10. uri.

23. 11. – praznovanje sv. Katarine Aleksandrijske na Gorici ob 18. uri.

________________________________________

DECEMBER

6. 12. – sv. maša v Ljubiji ob 18. uri.

7. 12. – sv. maša v Kokarjah ob 9. uri.

16. 12. – pričetek božične devetdnevnice.

22. 12. – sprejem Luči miru iz Betlehema na župnijah.

24. 12. – sveti večer, pri Sv. Joštu ob 21. uri.

25. 12. – božič.

26. 12. – sv. Štefan – sv. maša v Šentjanžu ob 10. uri z blagoslovom konj.

27. 12. – sv. Janez Evangelist – sv. maša na Lepi Njivi ob 10. uri.

31. 12. – sv. Silvester – zahvalna sv. maša na Brezju ob 23. uri.

________________________________________