KOLEDAR DOGODKOV V ŽUPNIJSKI POVEZAVI MOZIRJE, REČICA, ŠMARTNO IN ŠMIHEL ZA 2022 / 2023
(po mesecih):

________________________________________

SEPTEMBER 2022:

17. in 18. 9. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo)

17. 9. – Stična mladih

18. 9. – pričetek procesa izbiranja ŽPS (izbiranje 16. 10.)

18. 9. – uvodna skavtska sv. maša v Mozirju ob 10. uri

18. 9. – romanje na Brezje

19. 9. – pričetek veroučnega leta

20. 9. – seja Župnijskega pastoralnega sveta Mozirje ob 19.30

22. 9. – seja Župnijskega pastoralnega sveta Šmihel ob 19.30

24. 9. – srečanje za starše in botre birmancev v kulturnem domu Nazarje z Gregorjem Čušinom ob 2o. uri

23. 9. – sv. maša srebrnomašnika g. Janeza Cerarja z mladimi na Rečici ob 19. uri in srečanje z mladimi v Megden borzi ob 20. uri

25. 9. – obhajanje srebrne maše g. Janeza Cerarja v Šmartnem ob Dreti ob 10. uri

25. 9. – pogovorni popoldan z srebrnomašnikom in gosti na temo “Varovanje človekovega dostojanstva v Katoliški Cerkvi“ v kulturnem domu Mozirje ob 17. uri

26. – 29. 9. – priprava na sv. birmo v Mozirju – ob 19. uri

27. 9. – seja župnijskih sodelavcev Šmartno ob Dreti (ŽPS, ključarjev, ostalih) ob 20. uri

29. 9. – god nadangelov Mihaela, Gabriela in Rafaela

________________________________________

OKTOBER 2022

1. 10. – sv. birma v Mozirju ob 10. uri

2. 10. – praznovanje sv. Mihaela v Šmihelu nad Mozirjem ob 10. uri

2. 10. – Rožnovenska nedelja – maša v Kokarjih ob 10.30

3. – 6. 10. – priprava na sv. birmo na Rečici – ob 19. uri

4. 10. – ZOOM priprava na krst ob 20. uri

8. 10. – sv. birma na Rečici ob 10. uri

9. 10 – obhajanje obletnic porok na Rečici (za vse župnije) ob 15. uri

9. 10. – sv. maša pri sv. Joštu

10. 10. – sestanek za starše 7. razreda (ob 16.00) in starše 8. razreda (18.00) – Mozirje

10. 10 – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

11. 10. – ZOOM priprava na krst ob 20. uri

14. 10. – sestanek katehetov ob 10. uri

15. in 16. 10. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo)

16. 10. – izbiranje župnijskih pastoralnih svetov

16. 10. – diakonsko posvečenje g. Jožeta Prislana v Vojniku

17. 10. – sestanek za starše 7. razreda (ob 16.30) in starše 8. razreda (18.30) – Rečica

18. 10. – ZOOM priprava na krst ob 20. uri

22. 10. – oratorijski dan v Šmartnem/D. od 9. – 12. ure

23. 10. – misijonska nedelja – vseslovensko praznovanje v Rogaški Slatini ob 15. uri

24. 10 – dekanijsko srečanje Karitas v Mozirju ob 19.30 uri

25. 10. – ZOOM priprava na krst ob 20. uri

27. 10. – srečanje za starše birmancev (7. in 8. R) po večerni sv. maši v Mozirju in na Rečici

28. 10. – začetek jesenskih (krompirjevih) počitnic

30. 10. – sprejem novoposvečenega diakona na župniji (Mozirje) ob 10. uri

________________________________________

NOVEMBER 2022

1. 11. – Vsi sveti

2. 11. – Verne duše

6. 11. – zahvalna nedelja

6. 11. – zaključek jesenskih počitnic

11. 11. – god sv. Martina

11. 11. – sestanek katehetov ob 10. uri

13. 11. – praznovanje sv. Martina v Šmartnem ob Dreti ob 10. uri

14. 11. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

19. 11. – čistilna akcija – dom duhovnosti Šmihel

19. in 20. 11. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo)

20. 11. – Kristus Kralj

20. 11. – praznovanje sv. Katarine Aleksandrijske na Gorici

24. 11. – srečanje za starše birmancev (7. in 8. R) po večerni sv. maši v Mozirju in na Rečici

25. 11. – god sv. Katarine Aleksandrijske

27. 11. – 1. adventna nedelja, nedelja Karitas – začetek adventnega časa (do 24. 12.)

________________________________________

DECEMBER 2022

4. 12. – Miklavževa nedelja – maša v Ljubiji ob 10. uri

5. 12. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

7. 12 – srečanje za starše prvoobhajancev v Mozirju ob 18.30 uri

8. 12. – Brezmadežna

9. 12. – sestanek katehetov ob 10. uri

10. in 11. 12. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo)

10. 12. – oratorijski dan v Šmartnem/D. od 9. – 12. ure

12. – 17. 12. – adventni spovedni teden (za otroke in odrasle)

12. 12. – prva sv. spoved v Mozirju ob 17. uri

14. 12. – srečanje za starše prvoobhajancev na Rečici ob 18.30 uri

16. 12. – prva sv. spoved v Šmihelu

16. 12. – pričetek božične devetdnevnice

15. 12. – srečanje za starše birmancev (7. in 8. R) po večerni sv. maši v Mozirju in na Rečici

18. 12. – sprejem Luči miru iz Betlehema na župnijah

19. 12. – prva sv. spoved na Rečici ob 17. uri

24. 12. – sveti večer (Sv. maše v Mozirju in Rečici ob 18. uri, na Lepi Njivi in pri sv. Joštu ob 21. uri in v Mozirju, na Rečici, v Šmartnem in v Šmihelu ob 24. uri – urniki se lahko spremenijo, zato spremljajte aktualna oznanila.)

25. 12. – Božič – sv. maše pri farah in pri sv. Radegundi ob 19. uri

26. 12. – sv. Štefan – sv. maša v Šentjanžu ob 10. uri z blagoslovom konj

27. 12. – sv. Janez Evangelist – sv. maša na Lepi Njivi ob 10. uri

28. 12. – nedolžni otroci

31. 12. – sv. Silvester – zahvalna sv. maša pri sv. Roku na Brezju ob 23. uri

________________________________________

JANUAR 2023

2. 1. – maša v kapeli Jezusa Dobrega Pastirja na Mozirski planini (Golte)

4. 1. srečanje za starše prvoobhajancev v Mozirju ob 18.30 uri

6. 1. – Gospodovo razglašenje (sv. trije kralji)

6. – 8. 1. – duhovni vikend za 7. razred za birmance iz Rečice in Šmartnega v Šmihelu nad Mozirjem

11. 1. srečanje za starše prvoobhajancev na Rečici ob 18.30 uri

13. 1. – sestanek katehetov ob 10. uri

16. 1. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

20. – 22. 1. – duhovni vikend za 7. razred za birmance iz Mozirja in Šmihela v Šmihelu nad Mozirjem

21. in 22. 1. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo)

svetopisemski maraton

26. 1. – srečanje za starše birmancev (7. in 8. R) po večerni sv. maši v Mozirju in na Rečici

28. 1. – pričetek zimskih počitnic (skavtski zimski tabori)

________________________________________

FEBRUAR 2023

2. 2. – Jezusovo darovanje (Svečnica)

3. 2. – sv. Blaž, blažev blagoslov, maša na Lepi Njivi ob 10. uri

11. 2. – srčkov ples (ples za mlade od 9. razreda naprej, srednješolce in študente) ob 17. uri

13. 2. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

15. 2. srečanje za starše prvoobhajancev v Mozirju ob 18.30 uri

18. – 19. 3. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo)

14. 2. – sv. maša pri sv. Valentinu v Mozirskem Gaju ob 17. uri

22. 2. – pepelnica – začetek postnega časa (do 8. 4.)

22. 2. srečanje za starše prvoobhajancev na Rečici ob 19.00 uri

23. 2. – srečanje za starše birmancev (7. in 8. R) po večerni sv. maši v Mozirju in na Rečici

postni petki – postni nagovori v Mozirju in na Rečici

________________________________________

MAREC 2023

1. 3. – srečanje za starše prvoobhajancev v Mozirju ob 18.30 uri

2. – 3. marec – postni romarski shod ob 2. kvatrah v Kokarjih

8. 3. srečanje za starše prvoobhajancev na Rečici ob 18.30 uri

11. – 12. 3. – duhovni vikend za prvoobhajance iz Mozirja in Šmihela

13. 3. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

18. – 19. 3. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo)

18. – 19. 3. – duhovni vikend za prvoobhajance iz Rečice

19. 3. – sv. Jožef, maša v Ljubiji

25. 3. – praznik Gospodovega oznanjenja – materinski dan

30. 3. – srečanje za starše birmancev (7. in 8. R) po večerni sv. maši v Mozirju in na Rečici

________________________________________

APRIL 2023:

2. 4. – Cvetna nedelja

6. – 8. 4. – velikonočno tridnevje

9. 4. – Velika noč

10. 4. – velikonočni ponedeljek – maše pri sv. Radegunda, sv. Gervaziju in Protaziju, na Lepa Njiva, na Oljneku v Mozirju, na Gorici

10. 4. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

15. 4. – prvo sv. obhajilo na Rečici ob 10. uri

16. 4. – Bela nedelja – sv. krsti v Mozirju in Kokarjih

16. 4. – Bela nedelja – maša v Kokarjih

22. 4. – prvo sv. obhajilo v Mozirju ob 10. uri

23. 4. – sv. Jurij – praznovanje jurijeve nedelje v Mozirju ob 10. uri

________________________________________

MAJ 2023:

1. 5. – sv. maša na Mozirski planini ob 12. uri

7. 5. – maša v Šentjanžu

15. 5. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

17. 5. – god sv. Jošta

18. 5. – Vnebohod

21. 5. – maša pri sv. Radegundi

21. 5. – maša pri sv. Joštu

20. – 21. 5. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo)

25. 5. – srečanje za starše birmancev (7. in 8. R) po večerni sv. maši v Mozirju in na Rečici

28. 5. – Binkošti

31. 3. – sv. Kancijan

________________________________________

JUNIJ 2023:

4. 6. – Kancijanova nedelja na Rečici (medžupnijski dan)

8. 6. – Sveto Rešnje Telo in Sveta Rešnja Kri – Telovska procesija po večerni sv. maši v Mozirju in na Rečici

11. 6. – zaključek veroučnega leta

11. 6. – lepa nedelja Šmartno ob Dreti

12. 6. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

15. 6. – srečanje za starše birmancev (7. in 8. R) po večerni sv. maši v Mozirju in na Rečici

16. 6. – Srce Jezusovo

17. – 18. 6. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo)

18. 6. – lepa nedelja Šmihel nad Mozirjem

18. 6. – maša pri sv. Gervaziju in Protaziju – lepa nedelja

19. 6. – god sv. Gervazij in Protazij

24. 6. – sv. Janez Krstnik – maša v Šentjanžu ob 19.00

25. 6. – maša na Mozirski planini ob 12.00

29. 6. – Sv. Peter in Pavel – maša ob 10.00 v Ljubiji

________________________________________

JULIJ 2023:

10. 7. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

15. – 16. 7. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo samo v Mozirju, za župnijo Rečica pa v Kokarjih)

16. 7. – god Karmelske Matere Božje – maša v Kokarjih ob 10. uri – lepa nedelja

________________________________________

AVGUST 2023:

13. 8. – Radegunška nedelja – maša pri sv. Radegundi ob 9. uri – lepa nedelja

14. 8. – predvečer praznika Marijinega vnebohoda – maša v Kokarjih ob 19. uri, litanije in blagoslov z Najsvetejšim

15. 8. – Marijino vnebovzetje – maša pri sv. Roku na Brezju ob 10.00, 19.00

15. 8. – maša na Mozirski planini ob 12.00

16. 8. – Sv. Rok – romarske sv. maše na Brezju ob 7.00, 10.00, 19.00

20. 8. – maša pri sv. Joštu ob 12. uri

20. 8. – sv. maša z blagoslovom traktorjev v Šmihelu ob 12. uri

________________________________________

SEPTEMBER 2023:

8. 9. – Marijino rojstvo – maša v Kokarjih ob 19. uri

10. 9. – maša na Lepi Njivi ob 10.00, maša v Lokah pri kapeli ob 15.00

24. 9. – Slomškova nedelja – maša pri sv. Gervaziju in Protaziju ob 12. uri