KOLEDAR DOGODKOV V ŽUPNIJSKI POVEZAVI MOZIRJE, REČICA, ŠMARTNO IN ŠMIHEL ZA 2022 / 2023
(po mesecih):

________________________________________

JANUAR 2023

26. 1. – program za spoznavanje vere Sycamore ob 18.30 (po večerni sv. maši) v Mozirju in na Rečici

28. 1. – pričetek zimskih počitnic

27. – 29. 1. – zimovanje skavtske čete Mozirje 1

27. – 29. 1. – zimovanje krdela Mozirje 1

29. 1. – podelitev imenovanj članom novega ŽPS Šmartno ob Dreti (9.15)

29. 1. – podelitev imenovanj članom novega ŽPS Rečica ob Savinji (10.30)

29. 1. – blagoslov obnovljenega večnamenskega prostora v župnišču na Rečici ob Savinji (11.30)

________________________________________

FEBRUAR 2023

2. 2. – Jezusovo darovanje (Svečnica)

3. 2. – sv. Blaž, blažev blagoslov, maša na Lepi Njivi ob 10. uri

3. – 5. 2. – zimovanje skavtskega klana Mozirje 1

6. 2.- verouk za 7., 8. in 9. razred na Rečici

9. 2. – dr. Karel Gržan, predavanje v župnijski dvorani v Mozirju ob 18.3o uri

11. 2. – srčkov ples (ples za mlade od 9. razreda naprej, srednješolce in študente) ob 17. uri

13. 2. – verouk za 7., 8. in 9. razred v Mozirju

13. 2. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

14. 2. – sv. maša pri sv. Valentinu v Mozirskem Gaju ob 17. uri

15. 2. – srečanje za starše prvoobhajancev v Mozirju ob 18.30 uri

18. 2. – slavilni koncert Antonio Tkalec, Mozirje ob 19. uri

18. – 19. 3. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo)

20. 2.- verouk za 7., 8. in 9. razred na Rečici

22. 2. – pepelnica – začetek postnega časa (do 8. 4.)

22. 2. – Marko Juhant, predavanje za starše ob 19.30 v župnijski dvorani v Mozirju

22. 2. srečanje za starše prvoobhajancev na Rečici ob 19.00 uri

23. 2. – program za spoznavanje vere Sycamore ob 18.30 (po večerni sv. maši) v Mozirju in na Rečici

24. 2. – prvi postni nagovor v Mozirju ob 18. uri

24. 2. – predstava Gregorja Čušina (Evangelij po Čušinu) ob 18.30 uri v župnišču na Rečici ob Savinji

25. – 26. 2. – zimovanje kolonije (bobri) Mozirje 1

26. 2. – postno romanje v Šmarje pri Jelšah (križev pot) – 13.45. – avtobusna postaja Mozirje

27. 2. – verouk za 7., 8. in 9. razred v Mozirju

postni petki – postni nagovori v Mozirju

________________________________________

MAREC 2023

1. 3. – srečanje za starše prvoobhajancev v Mozirju ob 18.30 uri

2. – 3. marec – postni romarski shod ob 2. kvatrah v Kokarjih

4. marec – romanje za mlade (Turnišče in Prekmurje)

6. 3.- verouk za 7., 8. in 9. razred na Rečici

8. 3. srečanje za starše prvoobhajancev na Rečici ob 18.30 uri

9. 3. – dr. Karel Gržan, predavanje v župnijski dvorani v Mozirju ob 18.3o uri

11. – 12. 3. – duhovni vikend za prvoobhajance iz Mozirja in Šmihela

13. 3. – verouk za 7., 8. in 9. razred v Mozirju

13. 3. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

18. 3. – srečanje za starše in botre birmancev: Gregor Čušin, kulturni dom Nazarje ob 19.30

18. – 19. 3. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo)

18. – 19. 3. – duhovni vikend za prvoobhajance iz Rečice

19. 3. – sv. Jožef, maša v Ljubiji

22. 3. – Marko Juhant, predavanje za starše ob 19.30 v župnijski dvorani v Mozirju

20. 3.- verouk za 7., 8. in 9. razred na Rečici

25. 3. – praznik Gospodovega oznanjenja – materinski dan

27. 3. – seja ŽPS Šmartno ob Dreti ob 19.30

27. 3. – verouk za 7., 8. in 9. razred v Mozirju

28. 3. – seja Mozirje ob 19.30

30. 3. – program za spoznavanje vere Sycamore ob 18.30 (po večerni sv. maši) v Mozirju in na Rečici

31. 3. – seja ŽPS Šmihel nad Mozirjem ob 17.30

31. 3. – seja ŽPS Rečica ob Savinji ob 19.30

________________________________________

APRIL 2023:

1. 4. – predstava Gregorja Čušina: Evangelij po Čušinu ob 20. uri v Mozirju

2. 4. – Cvetna nedelja

3. 4.- verouk za 7., 8. in 9. razred na Rečici

6. – 8. 4. – velikonočno tridnevje

9. 4. – Velika noč

10. 4. – velikonočni ponedeljek – maše pri sv. Radegunda, sv. Gervaziju in Protaziju, na Lepa Njiva, na Oljneku v Mozirju, na Gorici

10. 4. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

10. – 13. 4. – priprava na prvo sv. obhajilo na Rečici ob 19. uri

15. 4. – prvo sv. obhajilo na Rečici ob 10. uri

16. 4. – Bela nedelja – sv. krsti v Mozirju in Kokarjih

16. 4. – Bela nedelja – maša v Kokarjih

17. 4. – verouk za 7., 8. in 9. razred v Mozirju

17. – 20. 4. – priprava na prvo sv. obhajilo v Mozirju ob 19. uri

21. 4. – Velikonočni koncer pevskega zbora Gorenje ob 20. uri

22. 4. – prvo sv. obhajilo v Mozirju ob 10. uri

23. 4. – sv. Jurij – praznovanje jurijeve nedelje v Mozirju ob 10. uri

23. 4. – koncert zbora Gorenje v župnijski cerkvi v Mozirju ob 19. uri

24. 4.- verouk za 7., 8. in 9. razred na Rečici

26. – 30. 4. – strokovna ekskurzija za skavtske voditelje

27. 4. – izlet za mlade v Gardaland

________________________________________

MAJ 2023:

1. 5. – sv. maša na Mozirski planini ob 12. uri

4. 5. – praznovanje sv. Florjana v Šmartnem ob Dreti ob 19. uri (z gasilci)

6. 5. – enodnevno župnijsko romanje – vse župnije skupaj

7. 5. – maša v Šentjanžu

8. 5. – verouk za 7., 8. in 9. razred v Mozirju

14. 5. – prvo sv. obhajilo v Šmihelu nad Mozirjem ob 10. uri

14. 5. – obhajanje obletnic porok za vse štiri župnije – Šmartno ob Dreti ob 15. uri

15. 5.- verouk za 7., 8. in 9. razred na Rečici

15. 5. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

17. 5. – god sv. Jošta

18. 5. – Vnebohod

21. 5. – maša pri sv. Radegundi

21. 5. – maša pri sv. Joštu

20. – 21. 5. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo)

22. 5. – verouk za 7., 8. in 9. razred v Mozirju

25. 5. – program za spoznavanje vere Sycamore ob 18.30 (po večerni sv. maši) v Mozirju in na Rečici

28. 5. – Binkošti

28. 5. – srečanje za ostarele, invalide in bolnike v Mozirju ob 15. uri

29. 5.- verouk za 7., 8. in 9. razred na Rečici

31. 3. – sv. Kancijan

________________________________________

JUNIJ 2023:

4. 6. – Kancijanova nedelja na Rečici (medžupnijski dan)

5. 6. – verouk za 7., 8. in 9. razred v Mozirju

8. 6. – Sveto Rešnje Telo in Sveta Rešnja Kri – Telovska procesija po večerni sv. maši v Mozirju in na Rečici

11. 6. – zaključek veroučnega leta

11. 6. – lepa nedelja Šmartno ob Dreti

12. 6.- verouk za 7., 8. in 9. razred na Rečici

12. 6. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

15. 6. – program za spoznavanje vere Sycamore ob 18.30 (po večerni sv. maši) v Mozirju in na Rečici

16. 6. – Srce Jezusovo

17. – 18. 6. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo)

18. 6. – lepa nedelja Šmihel nad Mozirjem

18. 6. – maša pri sv. Gervaziju in Protaziju – lepa nedelja

19. 6. – god sv. Gervazij in Protazij

24. 6. – sv. Janez Krstnik – maša v Šentjanžu ob 19.00

25. 6. – maša na Mozirski planini ob 12.00

26. – 30. 6. – oratorij v Mozirju

29. 6. – Sv. Peter in Pavel – maša ob 10.00 v Ljubiji

________________________________________

JULIJ 2023:

10. 7. – priprava na krst v Mozirju ob 19. uri

15. – 16. 7. – krstni vikend (v Mozirju in na Rečici v soboto ob 11. uri, v nedeljo med pozno sv. mašo samo v Mozirju, za župnijo Rečica pa v Kokarjih)

16. 7. – god Karmelske Matere Božje – maša v Kokarjih ob 10. uri – lepa nedelja

17. – 21. 7. – oratorij na Rečici

31. 7. – 4. 8. – oratorij v Šmihelu

________________________________________

AVGUST 2023:

13. 8. – Radegunška nedelja – maša pri sv. Radegundi ob 9. uri – lepa nedelja

14. 8. – predvečer praznika Marijinega vnebohoda – maša v Kokarjih ob 19. uri, litanije in blagoslov z Najsvetejšim

15. 8. – Marijino vnebovzetje – maša pri sv. Roku na Brezju ob 10.00, 19.00

15. 8. – maša na Mozirski planini ob 12.00

16. 8. – Sv. Rok – romarske sv. maše na Brezju ob 7.00, 10.00, 19.00

20. 8. – maša pri sv. Joštu ob 12. uri

20. 8. – sv. maša z blagoslovom traktorjev v Šmihelu ob 12. uri

25. – 27. 8. – – duhovni vikend za 8. razred za birmance iz Rečice in Šmartnega v Šmihelu nad Mozirjem

________________________________________

SEPTEMBER 2023:

1. – 3. 9. – duhovni vikend za 8. razred za birmance iz Mozirja in Šmihela v Šmihelu nad Mozirjem

8. 9. – Marijino rojstvo – maša v Kokarjih ob 19. uri

10. 9. – maša na Lepi Njivi ob 10.00, maša v Lokah pri kapeli ob 15.00

16. 9. – Stična mladih

17. 9. – uvodna skavtska sv. maša v Mozirju ob 10. uri

17. 9. – župnijsko romanje na Brezje (13.00)

18. 9. – pričetek veroučnega leta

24. 9. – Slomškova nedelja – maša pri sv. Gervaziju in Protaziju ob 12. uri

25. – 28. 9. – priprava na sv. birmo na Rečici – ob 19. uri

29. 9. – god nadangelov Mihaela, Gabriela in Rafaela

30. 9. – sv. birma na Rečici ob Savinji ob 10. uri

________________________________________

OKTOBER 2023:

1. 10. – Šmihelska nedelja

1. 10. – Rožnovenska nedelja – maša v Kokarjih ob 10.30

2. – 5. 10. – priprava na sv. birmo v Mozirju – ob 19. uri

7. 10. – sv. birma na v Mozirju ob 10. uri

8. 10. – sv. maša pri sv. Joštu

________________________________________

NOVEMBER 2023:

1. 11. – Vsi sveti

2. 11. – Verne duše

5. 11. – zahvalna nedelja

11. 11. – god sv. Martina

12. 11. – praznovanje sv. Martina v Šmartnem ob Dreti ob 10. uri

25. 11. – god sv. Katarine Aleksandrijske

26. 11. – Jezus Kristus, Kralj vesoljstva

26. 11. – praznovanje sv. Katarine Aleksandrijske na Gorici

________________________________________

DECEMBER 2023:

8. 12. – Brezmadežna

10. 12. – Miklavževa nedelja – maša v Ljubiji ob 10. uri

16. 12. – pričetek božične devetdnevnice

17. 12. – sprejem Luči miru iz Betlehema na župnijah

24. 12.- Sveti večer

25. 12. – Božič

26. 12. – sv. Štefan – sv. maša v Šentjanžu ob 10. uri z blagoslovom konj

27. 12. – sv. Janez Evangelist – sv. maša na Lepi Njivi ob 10. uri

28. 12. – nedolžni otroci

31. 12. – sv. Silvester – zahvalna sv. maša pri sv. Roku na Brezju ob 23. uri

________________________________________

JANUAR 2024

2. 1. – maša v kapeli Jezusa Dobrega Pastirja na Mozirski planini (Golte)

6. 1. – Gospodovo razglašenje (sv. trije kralji)

?. – svetopisemski maraton v Mozirju