KOLEDAR DOGODKOV V ŽUPNIJSKI POVEZAVI MOZIRJE, REČICA, ŠMARTNO IN ŠMIHEL ZA 2022 / 2023
(po mesecih):

JANUAR

2. 1. – maša v kapeli Jezusa Dobrega Pastirja na Mozirski planini (Golte)

6. 1. – Gospodovo razglašenje (sv. trije kralji)

svetopisemski maraton v Mozirju

________________________________________

FEBRUAR

14. 2. – sv. maša pri sv. Valentinu v Mozirskem Gaju ob 17. uri

________________________________________

MAREC

25. 3. – praznik Gospodovega oznanjenja – materinski dan

________________________________________

APRIL

23. 4. 2023 – Sv. Jurij – praznovanje Jurijeve nedelje v Mozirju

________________________________________

MAJ

1. 5. – sv. maša na Mozirski planini ob 12. uri

17. 5. – god sv. Jošta

21. 5. – maša pri sv. Radegundi

21. 5. – maša pri sv. Joštu

28. 5. – Binkošti

28. 5. – srečanje za ostarele, invalide in bolnike v Mozirju ob 15. uri

29. 5. – srečanje za ostarele, invalide in bolnike v Šmihelu ob 10. uri

31. 3. – sv. Kancijan – praznovanje Kancojanove nedelje na Rečici

________________________________________

JUNIJ

4. 6. – Kancijanova nedelja na Rečici (medžupnijski dan)

4. 6. – zaključek veroučnega leta

8. 6. – Sveto Rešnje Telo in Sveta Rešnja Kri – Telovska procesija po večerni sv. maši v Mozirju in na Rečici

11. 6. – lepa nedelja Šmartno ob Dreti ob 9.15 – Telovska procesija po sv. maši

11. 6. – lepa nedelja Šmihel nad Mozirjem ob 9.00 – Telovska procesija po sv. maši

16. 6. – Srce Jezusovo

18. 6. – maša pri sv. Gervaziju in Protaziju – lepa nedelja

19. 6. – god sv. Gervazij in Protazij

24. 6. – sv. Janez Krstnik – maša v Šentjanžu ob 19.00

25. 6. – maša na Mozirski planini ob 12.00

29. 6. – Sv. Peter in Pavel – maša ob 10.00 v Ljubiji

________________________________________

JULIJ

16. 7. – god Karmelske Matere Božje – maša v Kokarjih ob 10. uri – lepa nedelja

________________________________________

AVGUST

13. 8. – Radegunška nedelja – maša pri sv. Radegundi ob 9. uri – lepa nedelja

14. 8. – predvečer praznika Marijinega vnebohoda – maša v Kokarjih ob 19. uri, litanije in blagoslov z Najsvetejšim

15. 8. – Marijino vnebovzetje – maša pri sv. Roku na Brezju ob 10.00, 19.00

15. 8. – maša na Mozirski planini ob 12.00

16. 8. – Sv. Rok – romarske sv. maše na Brezju ob 7.00, 10.00, 19.00

20. 8. – maša pri sv. Joštu ob 12. uri

20. 8. – sv. maša z blagoslovom traktorjev v Šmihelu ob 12. uri

26. 8. – birmanski dan za 9. razred za birmance iz Rečice in Šmartnega na Rečici

________________________________________

SEPTEMBER

2. 9. – birmanski dan za 9. razred za birmance iz Mozirja in Šmihela nad Mozirjem v Mozirju

8. 9. – Marijino rojstvo – maša v Kokarjih ob 19. uri

10. 9. – maša na Lepi Njivi ob 10.00, maša v Lokah pri kapeli ob 15.00

16. 9. – Stična mladih

17. 9. – uvodna skavtska sv. maša v Mozirju ob 10. uri

17. 9. – župnijsko romanje na Brezje (13.00)

18. 9. – pričetek veroučnega leta

18. 9. – srečanje za starše zadnje triade (7. – 9. razred) ob 20. uri v Mozirju

24. 9. – Slomškova nedelja – maša pri sv. Gervaziju in Protaziju ob 12. uri

25. 9. – srečanje za starše zadnje triade (7. – 9. razred) ob 20. uri na Rečici

29. 9. – god nadangelov Mihaela, Gabriela in Rafaela – praznovanje Šmihelske nedelje v Šmihelu

________________________________________

OKTOBER

1. 10. – Šmihelska nedelja- praznovanje nadangela Mihaela v Šmihelu

7. 10. – sv. maša v Kokarjah ob 9. uri

8. 10. – sv. maša pri sv. Joštu

________________________________________

NOVEMBER

1. 11. – Vsi sveti

2. 11. – Verne duše

4. 11. – sv. maša v Kokarjah ob 9. uri

5. 11. – zahvalna nedelja

11. 11. – god sv. Martina – praznovanje Martinove nedelje

25. 11. – god sv. Katarine Aleksandrijske- praznovanje sv. Katarine Aleksandrijske na Gorici

26. 11. – Jezus Kristus, Kralj vesoljstva

________________________________________

DECEMBER

2. 12. – sv. maša v Kokarjah ob 9. uri

8. 12. – Brezmadežna

9. 12. – srečanje za starše in botre birmancev: Gregor Čušin, kulturni dom Nazarje ob 19.30

10. 12. – Miklavževa nedelja – maša v Ljubiji ob 10. uri

16. 12. – pričetek božične devetdnevnice

17. 12. – sprejem Luči miru iz Betlehema na župnijah

24. 12.- Sveti večer

25. 12. – Božič

26. 12. – sv. Štefan – sv. maša v Šentjanžu ob 10. uri z blagoslovom konj

27. 12. – sv. Janez Evangelist – sv. maša na Lepi Njivi ob 10. uri

28. 12. – nedolžni otroci

31. 12. – sv. Silvester – zahvalna sv. maša pri sv. Roku na Brezju ob 23. uri

 

KOLEDAR DOGODKOV V ŽUPNIJSKI POVEZAVI MOZIRJE, REČICA, ŠMARTNO IN ŠMIHEL ZA 2024 / 2025
(po mesecih):

MAJ

11. 5. – zakrament svete birme na Rečici

18. 5. – zakrament prvega svetega obhajila v Mozirju

25. 5. – zakrament svete birme v Šmihelu

26. 5. -zakrament svete birme v Šmartnem

________________________________________

JUNIJ

1. 6. – zakrament svete birme v Mozirju

8. 6. – zakrament prvega svetega obhajila na Rečici