Župnijski gospodarski svet (ŽGS) je svet strokovnjakov s področja gospodarstva, financ, upravljanja premoženja, gospodarjenja, ki pomagajo in svetujejo župniku pri upravljanju s materialnimi dobrinami župnije.

ŽGS sodeluje pri pripravi proračuna župnije, načrtovanju projektov, izdelavi poročil, pri iskanju načinov za financiranje župnijskega delovanja, obnovah, preverja finančna poročila župnij, …

Člani medžupnijskega gospodarskega sveta naših župnij:

Damjan Kocjanc
Janez Brezovnik
Ivo Glušič
Stane Jurkovnik
Franci Skornšek
Marko Atelšek