1. avgusta 2021 je škof Maksimilijan Matjaž povezal župnije Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob Dreti in Šmihel nad Mozirjem pod vodstvom župnika Sandija Korena, ki mu pomagajo kaplan Ivan Hrastnik, duhovni pomočnik Janez Cerar in stalni diakon Stanko Čeplak.

Sveti Gervazij in Protazij, podružna cerkev župnije Šmartno ob Dreti.