Priprava na zakramente v naših župnijah

V Župniji Mozirje in v Župniji Rečica ob Savinji so krsti običajno prvi vikend v mesecu (v soboto ob 11.00 ali v nedeljo med drugo mašo ali po njej), v Župniji Šmartno ob Dreti in v Župniji Šmihel nad Mozirjem pa po dogovoru. Za prvega otroka v družini je predvidena daljša priprava na sveti krst za starše in botre, ki poteka preko spleta (za prijave spremljajte spletno stran). V tednu pred krstom je v oznanjenem terminu ali po dogovoru neposredna priprava na krst za starše in botre, kamor prinesete izpolnjeno Prijavnico za krst otroka in Izjavo o izpolnjenih pogojih za botrstvo.

_______________________________________________________________

Zakrametov je 7:

  • krst
  • birma
  • evharistija
  • sprava – spoved
  • bolniško maziljenje
  • mašniško posvečenje
  • zakon – poroka

Zakramenti so zunanja sveta znamenja, po katerih Bog deli tiste milosti, ki so za naše življenje bistvenega pomena: sv. krst, sveta spoved, sveto obhajilo, sveta birma, sveto bolniško maziljenje, sveto mašniško posvečenje in sveti zakon. V obhajanju krščanskih skrivnosti v zakramentih gre za srečanje z Jezusom Kristusom v času (Katekizem KC). On je navzoč v svoji Cerkvi do konca dni. Kristjani moramo zakramentalno življenje postaviti na prvo mesto. Zakramenti so studenci žive vode, ki popolnoma obnovijo vse, kar je v nas postalo suho in nerodovitno.