Priprava na zakramente v župnijski povezavi Mozirje – Rečica – Šmartno – Šmihel:

Odprto pismo staršem birmancev 2023

_______________________________________________________________

Zakrametov je 7:

  • krst
  • evharistija
  • birma
  • sprava – spoved
  • bolniško maziljenje
  • mašniško posvečenje
  • zakon – poroka

Zakramenti so zunanja sveta znamenja, po katerih Bog deli tiste milosti, ki so za naše življenje bistvenega pomena: sv. krst, sveta birma, sveto obhajilo, sveta spoved, sveto bolniško maziljenje, sveto mašniško posvečenje in sveti zakon. V obhajanju krščanskih skrivnosti v zakramentih gre za srečanje z Jezusom Kristusom v času (Katekizem KC). On je navzoč v svoji Cerkvi do konca dni. Kristjani moramo zakramentalno življenje postaviti na prvo mesto. Zakramenti so studenci žive vode, ki popolnoma obnovijo vse, kar je v nas postalo suho in nerodovitno.