Zakramentali so:

  • pogreb
  • razni blagoslovi

Kaj so zakramentali?

So bogoslužna dejanja, s katerimi Cerkev posreduje Božji blagoslov. Ta je lahko namenjen tako ljudem, kot tudi živalim in vsaki stvari, ki nam služi v našem vsakdanjem življenju. Včasih so duhovniki podeljevali zelo veliko teh blagoslovov (zakramentalov),  ob godovih raznih priljubljenih svetnikov so bili določeni posebni blagoslovi. Ljudje so bili v zgodnjih stoletjih krščanstva še zelo pod vplivom raznih poganskih navad, nekatere so se ohranile še prav  do danes, in jih ohranjamo bolj kot ljudsko izročilo – folkloro (pustne šeme). Z zakramentali (blagoslovi) je Cerkev želela ljudi odvrniti od poganskih navad in namesto njih uvedla številne blagoslove, s katerimi je poudarila, da je vse naše življenje, naše delo in vse, kar nas v življenju spremlja, tako živali kotdruge stvari, dar neskončno ljubečega nebeškega Očeta.

Drugi vatikanski koncil je mnoge blagoslove odpravil, ker jih je bilo že preveč, ohranil pa tiste, ki so postali in ostali vse do danes ljudem najbolj pri srcu: blagoslov sveč na svečnico, Blažev blagoslov na god sv. Blaža in  pepeljenje na pepelnično sredo, blagoslov velikonočnih jedil. V bogoslužni knjigi »Blagoslovi« so še mnogi drugi blagoslovi, ki pa jih je Cerkev prilagodila današnjemu življenju in razmeram: blagoslov doma ob božiču, blagoslov nove hiše ali stanovanja, blagoslovi vozil (na Krištofovo nedeljo) in še mnogi drugi. Namen blagoslovov Cerkve je usmeriti našo pozornost v zavedanje, da mora vse kar imamo in vse kar delamo, nositi na sebi Božji blagoslov. Brez njega bi bilo vse naše prizadevanje prazno in neuspešno.

Duhovniki opažamo zanimivo dejstvo, da se verniki (še vedno) udeležujo podeljevanja zakramentalov v veliko večjem številu, kot podeljevanja zakramentov. To se dogaja v vseh slovenskih župnijah. Po eni strani smo veseli, da ljudje s tem izkazujejo vero v moč Božjega delovanja tudi v zakramentalih, po drugi strani pa se moramo zavedati, da je potrebno na prvo mesto v našem duhovnem življenju postaviti vredno prejemanje zakramentov. Cerkev nam v svojem Božjem poslanstvu poleg zakramentov deli tudi zakramentale.

Vedeti pa moramo, da so zakramentali le na drugi stopnji po pomembnosti Božjih darov. Na prvem mestu so zakramenti.