Verouk se bo pričel v ponedeljek, 18. septembra. Starši, bodite pozorni, da boste otroka prijavili k verouku.

PRIJAVA K VEROUKU:

  • na Rečici bo od četrtka, 7., do sobote, 9. 9., popoldne od 16. do 18. ure, in dopoldne, 9. 9., od 9. do 11. ure v učilnici,
  • v Mozirju bo od ponedeljka, 11. do srede, 13. 9., popoldne od 16. do 18. ure, in dopoldne v ponedeljek, 11. 9., od 9. do 11. ure in v veliki učilnici,
  • v Šmartnem ob Dreti bo v soboto, 16. 9., od 9. do 11. ure v župnišču,
  • v Šmihelu bo v petek, 15. 9., po sv. maši ob 17. uri v župnišču.

Po tem datumu bo prijava še možna, vendar ne pri veroučnih urah. PRIJAVNICO boste izpolnili ob vpisu. Starši, ki vpisujete otroka v prvi
razred ali prvič v naši župniji k verouku in otrok ni bil krščen v naši župniji, prinesite potrdilo o krstu otroka. S prijavo otroka k verouku vsi prevzamemo svoj del odgovornosti, tako kateheti, kot starši. Ob vpisu ste vabljeni, da nam s podpisom dovolite minimalno uporabo osebnih podatkov za shranjevanje in obveščanje.

Za izvajanje verouka je s strani Škofije določen prispevek. Za prvega in drugega otroka v družini 20 EUR za otroka, če je otrok več, pa je prispevek za vse 40 EUR. Kdor knjigo že ima (6. razred, Sveto pismo tretja triada), ali si jo bo izposodil pri nas, poravna samo prispevek za verouk. Strošek kateheze se pokrije delno iz prispevka in delno iz župnijske blagajne.

Cenik gradiv:
prvi razred – delovni zvezek – 13 €,
drugi razred – delovni zvezek – 13 €,
tretji razred – delovni zvezek – 13 €,
četrti razred – delovni zvezek – 15 €,
peti razred – delovni zvezek – 15 €,
šesti razred – delovni zvezek – 8 € in izposoja učbenika – 2 € (skupaj 10 €)
ali novi učbenik – 10 € in delovni zvezek – 8 € (skupaj 18 €),
7. – 9. razred: Sveto pismo s prostorom – 30 €, ali Sveto pismo, ki ga že imate doma (Slovenski standardni prevod).

 

PRIJAVNICE SI LAHKO PRENESETE SPODAJ: