Od 4. maja 2020 bomo spet lahko obhajali bogoslužje v cerkvi. Pogoji: