Pri bogoslužju sodelujejo glasbeniki: pevovodje in pevci, organisti in drugi inštrumentalisti.

 • Župnija Mozirje:
  • organisti Tone Petek, Jože Repenšek, Ana Glušič
  • otroški pevski zborček z pevovodkinjama Lidijo Slemenšek in Anko Adrinek
  • pevska skupina Sinaj, ki jo trenutno vodi Neža Repenšek
  • skavtski slavilni bend, Medard Brezovnik

 

 • Župnija Rečica ob Savinji:
  • cerkveni mešani pevski zbor s pevovodkinjo
  • mladinsko-otroški pevski zbor s pevovodkinjo Mojco Senica

 

 • Župnija Šmartno ob Dreti:
  • cerkveni mešani pevski zbor z organistom in pevovodjem Vojkom Zavolovškom

 

 • Župnija Šmihel nad Mozirjem:
  • cerkveni mešani pevski zbor z organistom in pevovodjem Tonijem Acmanom