Sodelavci v župniji smo vsi, duhovniki, laiki, na raznih nivojih in v različnih vlogah. Voditelj župnije je župnik, ki pa ima mnoge sodelavce, ki mu pomagajo v pastoralnem, dobrodelnem in bogoslužnem delovanju ter v gospodarskem upravljanju cerkvenega premoženja.

Sodelavci in skupine sodelavcev:

SPLOŠNO

 • glavna voditeljska ekipa
 • župnijska gospodinja, tajnica, …
 • tehnična podpora (internet, spletna stran, prenos maš, avdio-video podpora: fotografi, snemalci, tiskovine, PR, …)

OZNANJEVANJE:

 • ŽPS – župnijski pastoralni svet (načrtovalna, strateška ekipa)
 • kateheti, odrasli sodelavci – animatorji pri verouku, pripravi na zakramente, …
 • voditelji in animatorji raznih skupin, dogodkov
 • mladinski animatorji, skavtski voditelji

BOGOSLUŽJE

 • mežnarji (zakristani)
 • bralci beril
 • izredni delilci obhajila
 • pevovodje, inštrumentalisti in cerkveni pevci
 • urejevalci bogoslužnega prostora (krašenje, čiščenje, …)
 • ministranti

DOBRODELNOST

 • sodelavci v dobrodelnosti (Karitas, …)

GOSPODARSTVO

 • ŽGS – župnijski gospodarski svet (svet strokovnjakov, ki pomagajo župniku pri načrtovanju na tem področju, preglednost financ, …)
 • ključarji in sodelavci, ki pomagajo pri urejanju stavb, okolice …