Zaradi COVID-19 slavljenja v petek, 19. novembra ob 19.30 uri v župnijski cerkvi v Mozirju NE BO.