Skavti v Mozirju smo ponovno pričeli s srečanji. Med nami so otroci in mladi iz
celotne Zgornjesavinjske ter Zadrečke doline in celo iz Šmartnega ob Paki. Pridruži se.

Bobrčki (6-7 let) – enkrat v mesecu sobota dopoldne
(Mojca, Neža, Klara, Rok, Sandi) – 041 972 460, 070 226 002

Volčiči (8-10 let) – vsako soboto dopoldne
(Anja, Medard, Sandi) – 068 123 873, 041 270 897

Četa (11-15 let) – ob sobotah in po dogovoru
(Martin, Andrej, Izak, Tomaž) – 070 327 881, 031 446 326

Klan (16-21 let) – sobote zvečer
(Julija, Jan, Sandi) – 040 729 913, 041 860 704

Informacije lahko vedno dobite tudi v župnijski pisarni: 031 461 700