Prvi del sinode je v naših župnijah zaključen.

Po škofijskem sinodalnem dnevu, ki bo 12.. 6. 2022 pri Svetem Duhu v Celju bomo skupek naših razmišljanj oddali slovenskim škofom v pregled in nato v Vatikan sinodalnemu tajništvu. Hvala vsem, ki ste sodelovali.

Jeseni pa nadaljujemo življenje po sinodalnih načelih sodelovanja, pogovarjanja in poslušanja Svetega Duha z izbiranjem novega medžupnijskega pastoralnega sveta naših župnij.

___________________________________________________

MOLITEV ZA SINODO

Pred Teboj smo, Sveti Duh,
ko smo zbrani v Tvojem imenu.

Samo ti nas vodi,
bodi doma v naših srcih;
pokaži nam pot, po kateri naj gremo,
in kako naj hodimo po njej.

Šibki smo in grešni;
ne dopusti, da bi širili nered.
Ne dopusti, da bi nas nevednost vodila po napačni poti
ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja.

Daj, da v Tebi najdemo svojo edinost,
da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti
in se ne bomo oddaljili od poti resnice
in od pravičnosti.

Vse to Te prosimo,
ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času,
v občestvu z Očetom in Sinom
na vekov veke.

Amen.

_____________________________

Koordinatorji za sinodo v naših župnijah:

Šmihel: Albina Rajter
Šmartno: Vinko Benedik
Rečica: Jože Skončnik
Mozirje: Andreja Gumzej

_____________________________

Cerkev je 17. oktobra 2021 pričela posebno pot, ki jo imenujemo sinoda.
Med novembrom 2021 in marcem 2022 bomo tudi v naših župnijah stopili na pot pogovora. Vpašali se bomo, kako živimo v Cerkvi, v naših občestvih, kako se pogovarjamo, kako sodelujemo in kako skupaj hodimo proti Bogu. Ali smo Cerkev vseh laikov in duhovnikov in ne zgolj nekaj posameznikov? V ta namen bo izdelan tudi program, kako priti do vsakega krščenega, tudi tistih, ki so se odmaknili od življenja Cerkve, pozabljenih, ostarelih, ubogih, … Pri tem, da bo sinodalno dogajanje prišlo do vsakega, bomo morali sodelovati vsi, ki nam je Cerkev pri srcu, ki čutimo z župnijo, ki zares verujemo v Boga Očeta, Sina in Svetega Duha.

Na tem mestu bomo objavljali ves program in kako dostopati do vsebin glede sinode 2021 – 2023.

_______________________________________________________

Kaj je sinoda?

Že beseda cerkev (lat. ecclesia) v grščini pomeni sklic, zbor ljudstva. V antiki je to pomenilo predvsem politična zborovanja, v kontekstu Cerkve pa pomeni shod ljudstva, zborovanje vernikov ob Gospodovem oltarju.

Tudi beseda sinoda ima podoben pomen. Sinoda prihaja iz grškega synodos in pomeni zborovanje, iz česar je prišel latinski concilium. Gre torej za zborovanje škofov. Danes tako ločimo med koncilom, ki je za vso Cerkev (zadnji je bil drugi vatikanski koncil v letih 1962–1965), in med sinodo, ki je nekoliko bolj lokalne narave. Tako smo ob svetem letu 2000 tudi v Sloveniji obhajali slovensko sinodo.

Sinoda pa ima tudi drug pomen. Grški synodos je sestavljenka iz syn (skupaj) in hodos (hoditi, potovati). To je pomen, h kateremu teži tudi papež Frančišek: sinoda naj ne bo le zborovanje škofov, ampak mora biti pot, ki jo bomo prehodili vsi verniki skupaj kot Cerkev, vsi različni udje tega skrivnostnega Kristusovega telesa.

Sinodalna pot, sinodalnost

V tem času bomo tako velikokrat slišali besede, kot so sinodalna pot, sinoda, sinodalnost in podobno. Z besedno zvezo sinodalna pot tako želimo označiti celoten proces, ki se bo v tem kontekstu odvijal, od dogajanja v posameznik škofijah, celinah in nazadnje na ravni celotne Cerkve. S tem se želi posebej poudariti, da gre za proces, ki ga moremo prehoditi skupaj, kot Cerkev, da to zadeva tudi verne laike in ni le stvar škofov.

Kaj je sinodalnost? Sinodalnost pomeni način delovanja. Geslo sinode, ki se začenja, je Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo. Sinodalnost pomeni  način življenja in delovanja Cerkve, ki tako uresničuje občestvo kot svoje bistvo, tj. skupaj potuje in se zbira v skupnosti. Sinodalnost pomeni način, kako se sinoda uresničuje v življenju Cerkve.

Kakšne so novosti?

Sinoda o sinodalnosti prinaša kar nekaj novosti. Prva je ta, da bo sinoda potekala tri leta (2021–2023), in sicer v treh stopnjah: na ravni posameznih škofij, na kontinentalni ravni in nazadnje na ravni celotne Cerkve.

Posebna novost je, da gre za prvo sinodo, ki ne bo od začetka do konca potekala v Rimu, ampak na različnih koncih sveta, sklenilo pa se jo bo v Rimu. Gre za korak k decentralizaciji.

Pomembna novost je tudi, da se želi z začetkom sinodalne poti v posamezni škofiji posebej prisluhniti tamkajšnjim vernikom, da sinoda torej ne bo le zborovanje škofov, ampak pot celotne Cerkve. Da pa se bo to uresničilo, je potrebno, da tudi po škofijah to ne bo delo zaprte skupine škofijskih sodelavcev, ampak da se prisluhne zares vsakomur. Škofijsko fazo se bo sklenilo s posebnim predsinodalnim srečanjem in oblikovanjem prispevka, ki se ga bo posredovalo v Rim.

Da bo sinoda, ki jo začenjamo, obrodila resnično bogate sadove, je potrebno, ne le da vse to podpremo z molitvijo, ampak da tudi sami pristopimo in dodamo svoj del, saj smo tudi mi del Cerkve, ki nam tokrat želi prisluhniti, nas slišati in upoštevati. Ne čakajmo, da bomo naprošeni ali povabljeni, ampak stopimo sami naproti.