Rožni venec je katoliška molitev. Rožni venec (tudi roženkranc ali molek) je tudi venec jagod na vrvici, ki se uporablja pri molitvi.

Pravijo, da se je molitev rožnega venca razvila kot nadomestilo za molitev 150 psalmov iz Svetega pisma, saj neuki ljudje niso znali brati. Molitev rožnega venca se je izoblikovala ob koncu 16. stoletja in je obsegala 3 dele po 50 Zdravamarij (z nekaj dodatnimi molitvami). Ta oblika je ostala nespremenjena do konca 20. stoletja, ko je papež Janez Pavel II. dodal še četrti – svetli del.

V Apostolskem Pismu »Rožni venec Device Marije« Papež Janez Pavel II je govoril o velikem pomenu Rožnega venca: »Rožni venec Device Marije (Rosarium Virginis Mariae), ki se je postopoma razvil v drugem tisočletju ob navdihovanju Božjega Duha, je priljubljena molitev mnogih svetnikov in jo je priporočalo cerkveno učiteljstvo«. »Dejansko je rožni venec, čeprav ga zaznamuje marijanskost, kar najgloblje kristološka molitev. V treznosti svojih prvin zedinja v sebi globino celotnega evangeljskega oznanila in je hkrati njegov povzetek. V njem odmeva Marijina molitev, njen nenehni magnifikat za odrešenjsko učlovečenje, ki se je začelo v njenem deviškem naročju. Krščansko ljudstvo se z rožnim vencem podaja v Marijino šolo, da bi se dalo uvesti v premišljevanje lepote Kristusovega obličja in v izkustvo globine njegove ljubezni. V premišljevanju skrivnosti rožnega venca verujoči zajema polnost milosti, ki jih prejema tako rekoč iz rok Odrešenikove Matere«.

Vsi štirje deli rožnega venca imajo isto strukturo. Vsak del se začne z molitvijo Verujem, sledi Očenaš, tri Zdravamarije s prošnjami (glej spodaj) in Slava Očetu. V nadaljevanju sledi pet desetk: vsaka desetka se začne z Očenašem, sledi deset Zdravamarij s premišljevanjem ene od skrivnosti (glej spodaj) in nato Slava Očetu. Posamezni del rožnega venca se konča z zaključno molitvijo: »O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.«

……………………………………………………………………………..

Kako molimo Rožni venec:

Na začetku in na koncu se pokrižamo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen.

Očenaš.
Trikrat Zdrava Marija s prošnjami (za vsak del druge)

Očenaš.
Desetkrat Zdrava Marija s skrivnostmi (za vsak del druge).
Slava Očetu.
O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.

1. Veseli del (ponedeljek in sobota)

Prošnje:
1. ki nam poživi vero. 2. ki nam utrdi upanje. 3. ki nam vžge ljubezen.

Skrivnosti:
1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.

2. ki si ga Devica ob obiskovanju Elizabete nosila. 3. ki si ga Devica rodila.
4. ki si ga Devica v templju darovala.
5. ki si ga Devica v templju našla.

2. Svetli del (četrtek)

Prošnje:
1. ki nam daj duha pokorščine. 2. ki nam daj srečo uboštva.
3. ki nam podeli milost čistosti.

Skrivnosti
1. ki je bil krščen v Jordanu.
2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež. 3. ki je oznanjal božje kraljestvo.
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo.
5. ki je postavil sveto evharistijo.

3. Žalostni del (torek in petek)

Prošnje:
1. ki nam utrdi spomin. 2. ki nam razsvetli pamet. 3. ki nam omeči voljo.

Skrivnosti:
1. ki je za nas krvavi pot potil.
2. ki je za nas bičan bil.
3. ki je za nas s trnjem kronan bil. 4. ki je za nas težki križ nesel.
5. ki je za nas križan bil.

4. Častitljivi del (sreda in nedelja)

Prošnje:
1. ki nam vodi naše misli. 2. ki nam vodi naše besede. 3. ki nam vodi naša dejanja.

Skrivnosti:
1. ki je od mrtvih vstal.
2. ki je v nebesa šel.
3. ki je Svetega Duha poslal.
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel.
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.