KAJ JE PRVO SVETO OBHAJILO?

Sveto obhajilo je en vidik zakramenta sv. evharistije, ko posvečeno hostijo, ki je, kot verujemo, pravo Jezusovo telo, prejmemo kot hrano in s tem na poseben način prejmemo v življenje samega Boga.

Zakrament izhaja iz dogodka pri Zadnji večerji: Medtem ko so učenci jedli, je Jezus vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, jim ga dal in rekel: “Vzemite, to je moje telo.” Nato je vzel kelih, se zahvalil, jim ga dal in vsi so pili iz njega. In rekel jim je: “To je moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge.” (Mr 14, 22–25.) Tudi po vstajenju se je Jezus učencem večkrat prikazal in jim lomil kruh, zato so vedeli, da morajo tudi sami nadaljevati obred.

Ker je Jezus sam to naročil, kristjani verujemo, da se pri sv. maši kruh in vino spremenita v pravo Jezusovo Telo in Kri. Čeprav s telesnimi očmi in čutili tega ne moremo zaznati, verujemo v Jezusovo besedo, da je to res. Kdor se redno in z vero udeležuje sv. maše, prejema Jezusa v obhajilu in časti Jezusa v Najsvetejšem, čuti, da je res pred Bogom, ki zaradi njega, zaradi mene, človeka, prihaja na svet.

Ob prvem svetem obhajilu Jezus najprej nas sprejme v svoje srce, v svoje življenje, nato pa ga sprejmemo tudi mi. Gre za srečanje človeka in Boga. Od prvega sv. obhajila naprej se lahko kristjan kadar koli želi udeleži svetega obhajila in tako prejme živega Boga. Pri sveti evharistiji se namreč kruh – hostija spremeni v Jezusovo Telo, vino pa v njegovo Kri.

Ob prvem prejemu sv. obhajila bi moral kristjan verovati, da je v tem koščku nekvašenega posvečenega kruha sam Jezus. In čeprav je naša vera nepopolna, bi naj bila vsaj kot gorčično zrno, sicer morda zelo majhna, a vendar prisotna, da lahko nekdo pristopi k temu zakramentu. Če te vere sploh nima, ne more pristopiti k zakramentu.

Da bi se ta vera prebudila, je potrebna priprava na prejem obhajila, ki bi se morala dogajati v domači družini že vse od trenutka rojstva in krsta otroka, ko so starši povabili Jezusa v otrokovo življenje, ob tem pa obljubili, da mu bodo vzor vere in da ga bodo krščansko vzgajali. Krščanska vzgoja pomeni:

 • otroka seznaniti z Bogom, ki res obstaja, ki nas je ustvaril, nas ima rad in za nas skrbi in na katerega se lahko obračamo
 • otroku pomagati, da se nauči srečevanja z Bogom v molitvi
 • otroka učiti o moralnih življenskih držah
 • otroku pomagati, da se uvede v bogoslužje, kjer Boga v občestvu krščenih slavi, hvali, prosi in prejema
 • vse to starši prvenstveno počnejo z vzgledom in starševsko besedo, k pripravi pa povabijo tudi župnijo, občestvo vseh vernih ter še posebej oznanjevalce, kot so domač duhovnik, katehistinja, animatorji, …

Hkrati je pripravljenost cele družine, da se pripravlja na prejem zakramenta neke vrste dokaz in porok, da otrok lahko prejme ta zakrament.

____________________________________________

Priprava na prvo sv. obhajilo v naših župnijah sestoji iz:

 • rednega obiska verouka in izpolnjevanja obveznosti (naloge, …)
 • rednega obiska nedeljske sv. maše (obhajilo je prejem Jezusa v zakramentu sv. evharistije, to je sv. maši)
 • pristop k zakramentu sprave oz. svete spovedi
 • posebne priprave, ki vključuje duhovni vikend, srečanja za starše, posebne delavnice za otroke in dogodke ob praznikih, …) – letošnja posebna je bila zaradi dolgo časa trajajočih ukrepov ob epidemiji okrnjena.

____________________________________________

Datumi 1. sv. obhajil:

7. 5. 2022 ob 10. uri – Rečica ob Savinji
14. 5. 2022 ob 10. uri – Mozirje
4. 6. 2022 ob 10. uri – Šmartno ob Dreti

____________________________________________

Sestanki za starše:

23. 2. ob 18. uri – Rečica ob Savinji
23. 
2. ob 19. uri – Mozirje
21. 3. ob 18.30 uri – Šmartno ob Dreti

In še enkrat za vse v mesecu maju pred obhajilom. Datumi bodo znani pred veliko nočjo.

____________________________________________

Duhovni vikend v Šmihelu nad Mozirjem

v domu duhovnosti (župnišče) je dvodnevni dogodek za prvoobhajance, ki ob katehezi o sv. evharistiji doživijo sporočilo svetega obhajila.

Termini duhovnega vikenda:

26.-27. 3. – Mozirje

2.-3. 4. – Rečica in Šmartno ob Dreti

 • dnevni red:
  • začetek: sobota ob 10. uri
  • zaključek: nedelja ob 11. uri
  • eno noč se prespi (oprema za spanje)
  • v nedeljo vabljeni starši k sv. maši v župnijsko cerkev ob 8.45 in nato k srečanju po maši

____________________________________________

Devetdnevnica pred prvim sv. obhajilom

je obisk 9. nedeljskih sv. maš pred obhajilom.

Začetek devetdnevnice:

6. 3. – za Rečico ob Savinji

13. 3. – za Mozirje

3. 4. – za Šmartno ob Dreti

Otroci se udeležijo 9 zaporednih nedeljskih sv. maš pred praznovanjem prvega sv. obhajila. Manjka se lahko samo ob slabem zdravstvenem stanju, takrat mora biti ogled sv. maše preko spleta in nato opis maše v dnevniku oz. v tabeli.

 • Pri rednem verouku se bodo otroci s katehistinjo pripravili na nedeljsko sv. mašo in nato tudi obnovili, kar so doživeli
 • Pri svetih mašah devetdnevnice lahko otroci sodelujejo s petjem (lahko se tudi pridružijo otroškemu zborčku), z ministriranjem (lahko se pridružijo ministrantom).
 • Po vsaki končani sveti maši 9-dnevnice doma izpolnijo tabelo, ki jo imajo nalepljeno zadaj v delovnem zvezku.

V tabelo zapišejo:

 • DATUM
 • KJE SEM BIL/A PRI SVETI MAŠI?
 • KDO JE MAŠEVAL?
 • MISEL IZ BOŽJE BESEDE (berilo, psalm, evangelij)
 • MISEL, PAR STAVKOV IZ PRIDIGE.
 • KAKŠNA ZANIMIVOST PRI SVETI MAŠI, KI SEM JO OPAZIL/A.

____________________________________________

Sveta spoved

Sv. spoved oz. zakrament sprave je namenjen temu, da se pripravim na srečanje z Bogom. Moja grešnost, naoake, grehi, vse to je kot nekakšna plast med menoj in Bogom, zid, zaveza, zaradi katere se ne morem srečati z Njim. Ko pristopim k spovedi, pokažem, da si želim odnosa z Bogom, tako kot takrat, ko se opravičim prijatelju, možu, ženi, bratu, sestri, staršu, … za vse, s čimer sem omajal najin odnos in tako omogočim spravo med nama in novo pot bližine. Bog čaka, da naredim ta korak, ki ga pa moram storiti jaz. Imam namreč svobodno voljo in dokler se svobodno ne odločim za ta korak nazaj k Bogu, se to srečanje ne more zgoditi.

Prvoobhajanci so že pristopili k prvi sv. spovedi v decembru 2021, sedaj pa so povabljeni k sv. spovedi pred Veliko nočjo, v ponedeljek, 4. aprila 2022 ali času pred Veliko nočjo.

Tudi na zakrament spovedi moramo biti dobro pripravljeni, predvsem:

 • se zavedati, kaj in kako smo grešili – premislimo, kakšni so zares naši grehi, predvsem pa tisti, ki nam rers obtežujejo dušo in jih morda zapišemo
 • obžalovati svoje grehe, napake – samo če skesanega srca pristopim k spovedi, mi bo odpuščeno (kot grešnikom odpušča Jezus)
 • si želeti to spremeniti – ni dovolj obžalovati, ampak moramo imeti iskreni namen, da se bomo potrudili, da spremenimo z vero, da bo šlo samo z Božjo pomočjo
 • v veri, da nam bo Bog gotovo pomagal na poti spreobrnjenja, če iskreno pristopimo k sv. spovedi, nato pristopimo k spovedi (v spovednico ali po dogovoru kje drugje) in iskreno izpovemo, kar nam leži na duši
  • duhovnik v imenu Boga posluša, kot je grešnikom prisluhnil Jezus
  • da duhovni nasvet in tolažbo
  • duhovnik je zavezan k spovedni molčečnosti in ne sme pod kaznijo razrešitve iz duhovniškega poklica nikoli nobenemu odkriti, od koga je kaj izvedel in slišal
 • opravimo pokoro – to je trenutek, ko z nekim dejanjem, molitvijo, držo pokažem, da resno mislim in da želim tudi konkretno popraviti napake, ki so druge in Boga prizadele ali žalile