Starše in botre vabimo na spletno pripravo na krst njihovega otroka,

ki bo 4. zaporedne sredine večere (od 20. – 21. ure), od 1. do 22. junija 2022 na  ZOOM-u. Priprave so namenjene tistim staršem, ki imajo prvega otroka oz. drugega, pa pri krstu prvega niso bili na pripravah.

Dragi starši in botri, veseli nas, da se želite udeležiti naše e-priprave na krst vašega otroka.

Celota priprava na sveti krst se deli na tri dele:
– dogovor v župniji krsta (za datum in drugo)
– e-priprava staršev in botrov
– neposredna priprava (srečanje s krstiteljem)

E-priprave na prejem zakramenta sv. krsta se lahko starši in botri udeležite marca 2022 na 4. srečanjih:
1.     1. junij 2022 ob 20h – ZOOM
2.     8. junij 2022 ob 20h – ZOOM
3.     15. junij 2022 ob 20h – ZOOM
4.     22. junij 2022 ob 20h – ZOOM

V primeru, da imate prvega otroka, ali pa drugega otroka in še niste bili na pripravi za krst, je potrebna udeležba na e-pripravi. Prosimo starše, da se prijavijo čimprej, lahko tudi že v času nosečnosti. Če ste botra že izbrali, ga povabite na e-pripravo.

Po koncu priprave boste starši prejeli potrdilo.

Jezus pravi:
»Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence:
krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha
in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal!
In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28, 19-20)

ekipa e-priprave na krst Pastoralne pobude Hodimo skupaj

________________________________

KAJ JE SVETI KRST?

Sveti krst je trenutek, ko potrdimo našo vrnitev k Bogu. Tako kot sta Adam in Eva Boga zapustila, tako se lahko tudi vrnemo k Bogu. Bog pa potrpežljivo in ljubeče čaka, da pridemo nazaj.

Zato mora biti ta odločitev zavestna in zaresna. Krst prejmemo v veri, da Bog res je, da živi in nas ljubi. Bog Oče nas je ustvaril, Bog Sin, Jezus Kristus nas je odrešil, Bog Sveti Duh prebiva v nas. Ko se v nas ponovno zaradi oznanila evangelija, po pričevanju vernih ali zaradi izrednega Božjega posega v naše življenje prebudi vera v Boga, lahko nato po obdobju priprave prejmemo zakrament krsta, ki nas usposobi in zagotovi Božjo pomoč, da od sedaj naprej lahko hodimo za Kristusom.

Za krst odraslega je predviden katehumenat, uvajanje v vero za odrasle. Za katehumenat se oglasite pri domačem župniku, kjer se boste dogovorili individualno za način katehumenata.

Za krst otroka pa so predvidene priprave za starše in botre, ki vsebujejo:

  1. Prijava v župnijski pisarni pri duhovniku, kjer želimo sprejeti zakrament sv. krsta
  2. E-priprava
  3. Srečanje z krstiteljem v župniji krsta in priprava na obred sv. krsta in drugi dogovori