SPOŠTOVANI STARŠI, DOBRODOŠLI.

V župnijski zvezi Mozirje, Rečica, Šmartno, Šmihel smo veseli, da ste se odločili za krst vašega otroka.

V naših župnijah Mozirje in Rečica ob Savinji je možno prinesti otroka h krstu po vnaprej določenem razporedu enkrat mesečno v soboto ob 11. uri in enkrat mesečno v nedeljo pri pozni sv. maši, za župniji Šmartno ob Dreti in Šmihel nad Mozirjem pa se dogovorimo individualno za termin krsta.

ZA KRST OTROKA SE JE POTREBNO DOGOVORITI VSAJ MESEC DNI VNAPREJ.

Vsi starši prvega otroka in botri so vabljeni na spletno pripravo ali tečaj, ki traja 4 večere na ZOOM-u po eno uro. Spodaj je razlaga in prijavnica. Vsi starši in botri vseh otrok pa pridejo nato v istem mesecu, kot je krst, na pripravo v živo, kjer se pogovorimo o obredu in napišemo potrebne podatke o otroku. Tudi ta priprava je vnaprej določena v razporedu. Ob samem krstu nato prejmete tudi krtni list kot potrdilo o krstu. Če imate družinsko knjižico prinesete tudi le-to za vpis krsta.

KRSTNE SOBOTE IN NEDELJE ZA MOZIRJE IN REČICO (sobote ob 11. uri brez maše, nedelje pri pozni sv. maši v obeh župnijah) in razpored priprave:

krsti 18. in 19. 2. 2023, priprava 13. 2., ponedeljek ob 19. uri v Mozirju
krsti 18. in 19. 3. 2023, priprava 13. 3., ponedeljek ob 19. uri v Mozirju
krsti v aprilu samo v nedeljo, 16. 4. 2023 v Mozirju in Kokarjih, priprava 10. 4., ponedeljek ob 19. uri v Mozirju
krsti 20. in 21. 5. 2023, priprava 15. 5., ponedeljek ob 19. uri v Mozirju
krsti 17. in 18. 6. 2023, priprava 12. 6., ponedeljek ob 19. uri v Mozirju
krsti 15. in 16. 7. 2023 (za župnijo Rečica v nedeljo, 16. 7. v Kokarjih), priprava 10. 7., ponedeljek ob 19. uri v Mozirju

_____________________________________________________________

Spletna priprava na krst (tečaj) za starše prvega otroka bo 4. zaporedne sredine večere (od 20. – 21. ure), od 15. 2. do 8. 3 2023 na  ZOOM-u. Priprava na krst je namenjena vsem mladim staršem, ki imajo/pričakujejo prvega otroka, ali na pripravi za krst še niso sodelovali.

ali

skeniraj QR kodo in se prijavi

Vsa štiri srečanja potekajo preko spleta. Spletno povezavo vam bomo poslali pred začetkom srečanj na vaš elektronski naslov in za vas
pripravili kratka razmišljanja, pričevanja in pogovore v manjših skupinah.

Srečanja bodo:

1.     15. februar 2023 ob 20. uri – ZOOM
2.     22. februar 2023   ob 20. uri – ZOOM
3.       1. marec 2023   ob 20. uri – ZOOM
4.       8. marec 2023   ob 20. uri – ZOOM

Po koncu priprave boste starši prejeli potrdilo.

Jezus pravi:
»Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence:
krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha
in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal!
In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28, 19-20)

ekipa e-priprave na krst Pastoralne pobude Hodimo skupaj

________________________________

KAJ JE SVETI KRST?

Sveti krst je trenutek, ko potrdimo našo vrnitev k Bogu. Tako kot sta Adam in Eva Boga zapustila, tako se lahko tudi vrnemo k Bogu. Bog pa potrpežljivo in ljubeče čaka, da pridemo nazaj.

Zato mora biti ta odločitev zavestna in zaresna. Krst prejmemo v veri, da Bog res je, da živi in nas ljubi. Bog Oče nas je ustvaril, Bog Sin, Jezus Kristus nas je odrešil, Bog Sveti Duh prebiva v nas. Ko se v nas ponovno zaradi oznanila evangelija, po pričevanju vernih ali zaradi izrednega Božjega posega v naše življenje prebudi vera v Boga, lahko nato po obdobju priprave prejmemo zakrament krsta, ki nas usposobi in zagotovi Božjo pomoč, da od sedaj naprej lahko hodimo za Kristusom.

Za krst odraslega je predviden katehumenat, uvajanje v vero za odrasle. Za katehumenat se oglasite pri domačem župniku, kjer se boste dogovorili individualno za način katehumenata.

Za krst otroka pa so predvidene priprave za starše in botre, ki vsebujejo:

  1. Prijava v župnijski pisarni pri duhovniku, kjer želimo sprejeti zakrament sv. krsta
  2. E-priprava
  3. Srečanje z krstiteljem v župniji krsta in priprava na obred sv. krsta in drugi dogovori