V Župniji Mozirje in v Župniji Rečica ob Savinji so krsti običajno prvi vikend v mesecu (v soboto ob 11.00 ali v nedeljo med drugo mašo ali po njej), v Župniji Šmartno ob Dreti in v Župniji Šmihel nad Mozirjem pa po dogovoru. Za prvega otroka v družini je predvidena daljša priprava na sveti krst za starše in botre, ki poteka preko spleta (prijave za novembrsko pripravo). V tednu pred krstom je v oznanjenem terminu ali po dogovoru neposredna priprava na krst za starše in botre, kamor prinesete izpolnjeno Prijavnico za krst otroka in Izjavo o izpolnjenih pogojih za botrstvo.