V vseh župnijah lahko darujete za pomnenje, to je, za molitveni spomin na rajne ob prazniku Vseh svetih. Rajnih se posebej spominjamo tudi na Vernih duš dan (2. 11.) in ves mesec november.

Darujete lahko tako, da izpolnite poseben formular rdeče barve, ki ga dobite v cerkvi ob oznanilih, kamor napišete imena rajnih, za katero župnijo gre in pa dar. Lahko pa namen napišete na list papirja in ga prinesete, lahko tudi sporočite preko SMS – 031 461 700 ali pridete osebno v zakristijo ali župnišče.

Poleg namena (imena rajnih, …) ter župnije, kje naj se objavi namen za pomnenje, pripišite tudi višino daru, za našo lažjo evidenco skupne višine daru. Nikjer se ne zabeleži, kdo je daroval koliko. Vsak daruje, kolikor more in se nameni, dar pa je namenjen za vzdrževanje duhovnikov in diakona. Duhovniki in diakon se vam posebej zahvaljujemo za dar in obljubljamo molitev po namenu rajnih.