Vsem žalujočim želimo sožalje in obilje božje tolažbe v veri, da je Jezus od mrtvih vstal in da je večno življenje pripravljeno tudi za nas.

Navodila:

Ob smrti bližnjega/e se oglasite v župnijski pisarni, kjer se dogovorimo za datum, uro in kraj pogreba. Prej prosimo, da pokličete.

Ob pogovoru v župnijski pisarni zapišemo podatke pokojnega/e:
* Ime in priimek umrlega/e
* naslov, poklic in vero
* leto in kraj rojstva
* leto, kraj in vzrok smrti
* ime in priimek zakonca, partnerja ali staršev (za samske) – za ženske tudi dekliške priimke
* podatke o prejetju zakramentov pred smrtjo

Dogovorimo se za zvonjenje in druge stvari, ki vas zanimajo.

Darujete lahko za sv. maše za pokojnega/o. in za cerkev oz. druge namene, kot ste se odločili. Ponavadi se lahko daruje tudi v vežici, kjer prosite za formular za sv. maše, ki je na razpolago za lažje vpisovanje namenov in darov (priporočen mašni dar je 23 €).

Gospod, daj rajnim večni pokoj in večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen.