Celjski škof dr. Maksimiljan Matjaž je odločil, da se bo na mestu župnika župnij Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob Dreti in Šmihel nad Mozirjem zgodila s 1. 8. 2023 sprememba.

Župnik Sandi Koren, ki je leta 2001 prevzel v upravljanje župnije Mozirje in Šmihel nad Mozirjem, leta 2021 pa še Rečica ob Savinji in Šmartno ob Dreti, je premeščen. Škof je določil, da bo od sedaj naprej duhovni pomočnik v župnijah Polzela, Šoštanj in Sv. Andraž nad Polzelo, kjer bo tudi bival.

Nov župnik moderator v vaših župnijah bo g. Vinko Čonč, dosedanji župnik sodelavec v Šoštanju in škofijski ekonom. G. Luka Mihevc in g. Janez Cerar ostajata v vaših župnijah kot župnika sodelavca. Prav tako oba stalna diakona.

___________________________________________________________________________________

Pojasnilo o postopku premestitve župnika Sandija Korena

   V obredniku Posvetitve, pod poglavjem Posvetitev mašnikov, je zapisano besedilo spraševanja pripravnikov, preden so posvečeni v mašnike. Izpostavil bi dve vprašanji:

  • Škof vpraša: “Ali hočete duhovniško službo v mašniškem redu, kot zvesti sodelavci škofov, pod vodstvom Svetega Duha stalno opravljati in tako voditi božje ljudstvo?“
  • Novomašnik odgovori: “Hočem.“
  • Škof vpraša: “Ali obljubiš meni in mojim naslednikom spoštovanje in pokorščino“?
  • Novomašnik odgovori: “Obljubim.“

Tako sem tudi jaz obljubil 29. 6. 1997. Z 10. 8. 2001 sem bil postavljen za župnika v Mozirje in Šmihel, 1. 8. 2021 pa še na Rečico in Šmartno/D. Pri vsej zavesti in pred Božjim obličjem zagotavljam, da sem se trudil po svojih najboljših močeh in znanju oznanjati evangelij Jezusa Kristusa, delati dobro vsem in biti pošten in skrben gospodar. O tem pričajo tudi dokumenti, arhivi, računi in mnoge priče, ljudje, s katerimi sem ves čas dobro sodeloval.

   Postopek o premestitvi župnika določa Zakonik cerkvega prava (ZCP) “Postopek pri odstranitvi ali premestitvi župnikov“ od kan. 1740 do 1752. Obstaja premestitev, ko se škof in duhovnik dogovorita in odstranitev, ko škof duhovnika po določenem postopku krivdno odstrani iz župnije, če naprimer “župnik deluje tako, da cerkveni skupnosti prinaša veliko škodo ali zmedo; zaradi nespretnosti ali trajne duševne ali telesne bolezni, ki naredijo župnika za nesposobnega dela; zaradi izgube dobrega imena pri poštenih in resnih župljanih ali odpor do župnika; zaradi hudega zanemarjanja ali kršitve župnijskih dolžnosti, ki se nadaljujejo tudi po opozorilu; zaradi slabega upravljanja premoženja z veliko škodo za Cerkev in ko tega ni mogoče drugače odpraviti.“ V mojem primeru ni šlo za krivdno odstranitev, ker ne obstaja nobeden od zgoraj navedenih razlogov, čeprav so se nekateri zelo trudili, da bi me lažnivo očrnili. Vsake krivde me je oprostila tudi škofijska revizijska komisija in tudi večinsko mnenje “poštenih in resnih župljanov (kan.: 1741/3).“

   Gre za premestitev župnika, ko ZCP v kanonu 1748 pravi: “Če blagor duš ali potreba in korist Cerkve zahteva, da se župnik iz svoje župnije, ki jo koristno vodi, premesti v drugo ali v drugo službo, naj mu škof premestitev pismeno predlaga in svetuje, naj iz ljubezni do Boga in duš privoli.“

   Škof Maksimilijan mi je prvič ustno naznanil, da bom odšel iz župnij 12. 6. 2023. Po premisleku in iz ljubezni do Boga in duš in zaradi pokorščine škofu, ki sem jo obljubil, sem, čeprav težko, le privolil in se 17. 7. 2023, kot predvideva ZCP, odpovedal službi župnika v vaših župnijah, ko sem podpisal odpovedno izjavo, ki mi jo predložil škof.

   V dekretu o razrešitvi službe župnika moderatorja z dne 17. 7. 2023 je škof zapisal: “Zahvaljujem se Ti za Tvoje dolgoletno požrtvovalno pastoralno delo kot dekan dekanije Gornji Grad ter župnik v župnijah Mozirje in Šmihel nad Mozirjem ter zadnji dve leti tudi upravitelj župnij Rečica ob Savinji in Šmartno ob Dreti. Zastavil si vizijo povezovanja med župnijami in aktivnega vključevanja laikov. Številni vidni in nevidni sadovi, ki ostajajo, naj Ti bodo vir hvaležnosti, veselja in miru.“

   Upam si reči, da so mnogi dobri sadovi našega skupnega dela zadnjih 22 let dobro vidni. Če bi obveljala moja vizija in želja, bi ostal med vami. Načrtov in idej je veliko, a naj se zgodi Božja volja, ki je morda vedno ne prepoznamo in ne vidimo takoj. Kajti človek obrača, a BOG obrne. V največje veselje mi bo, če se bom lahko čez leta ozrl nazaj in videl, da moje delo še vedno rojeva dobre sadove in da to, kar sem posejal, še rodi. Če Bog da in boste praznovali čez pet let novo mašo, upam, da se bomo takrat skupaj veselili vsega, kar smo z Božjo pomočjo skupaj naredili za nebeško kraljestvo v teh župnijah. Naj vas Gospod varuje. Jaz vas bom še naprej nosil v srcu, se vas spominjal in molil za vas, tudi za tiste, ki jim nisem bil po volji. Rad sem bil vaš župnik. Sandi

___________________________________________________________________________________

Molite za svoje dušne pastirje.

Molitev sv. Terezije Deteta Jezusa za duhovnike:

Jezus, večni, Veliki duhovnik,
ohrani svoje duhovnike
v zavetju svojega presvetega Srca,
da jim nihče ne bo mogel škodovati.

Ohrani neomadeževane
njihove maziljene roke,
ki se vsak dan dotikajo
tvojega presvetega Telesa.

Ohrani čiste njihove ustnice,
ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.
Ohrani čisto in sveto njihovo srce,
ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem
tvojega slavnega duhovništva.
Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe!
Obvaruj jih vsega posvetnega!

Daj jim skupaj z oblastjo
spreminjati kruh in vino
tudi moč spreminjati srca.

Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi
in podeli jim nekoč krono večnega življenja.
Amen.