ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVETI

Datumi naslednjih sej:

Mozirje: 30. 3. 2023 ob 19.30 uri.
Rečica ob Savinji: 31. 3. 2023 ob 20.00 uri.
Šmartno ob Dreti: 27. 3. 2023 ob 19.30 uri.
Šmihel nad Mozirjem: 28. 3. 2023 ob 17.30 uri.

Sestava Župnijskega pastoralnega sveta Mozirje 2022 – 2026:

Marko Slapnik, Vanda Jurkovnik, Jurij Repenšek, Nataša Rosc, Petra France, Katarina Alič Čretnik, Danica Korenjak, Mateja Laznik, Marija Prislan, Andreja Trogar, Peter Zidarn, Lovro Goličnik, Marija Brinovšek, Ivan Pečnik, Alenka Brezovnik, Damjan Kocjanc, Lidija Slemenšek, Janica Hrastnik, Andreja Gumzej, Mihaela Čopar, Jože Prislan, Simon Brezovnik, Danica Napotnik, Martin Brezovnik, Luka Mihevc, Sandi Koren.

Naslednja seja: 28. 3. 2023 ob 19.30 uri.

————————————————————————————–

Sestava Župnijskega pastoralnega sveta Rečica ob Savinji 2022 – 2026:

Aleksander Oblak, Albina Bider, Jože Lenko, Andreja Kopušar, Barbara Žlebnik, Franc Matjaž. Vera Rakun. Orel Darinka, Jože Praznik, Anica Nuša Korenjak, Dejan Ugovšek, Jožef Skončnik, Marko Atelšek, Franček Brinjovec, Zdenka Glušič, Anka Starič, Mojca Senica, Mojca Senica ml., Barbara Lenko, Marjan Sevčnikar, Darja Jelšnik, Andreja Strožič, Luka Mihevc, Sandi Koren.

Naslednja seja: 31. 3. 2023 ob 19.30 uri.

————————————————————————————–

Sestava Župnijskega pastoralnega sveta Šmartno ob Dreti 2022 – 2026:

Anica Robida, Mojca Žlebnik, Vinko Benedik, Igor Kalin, Anja Poljanšek, Matej Štrukelj, Maja Forštner, Anka Forštner, Fanika Lamprečnik, Slavko Tevž, Riki Krebs, Bojana Slapnik Kolenc, Janez Cerar, Luka Mihevc, Sandi Koren.

Naslednja seja: 27. 3. 2023 ob 19.30 uri.

————————————————————————————–

Sestava Župnijskega pastoralnega sveta Šmihel nad Mozirjem 2022 – 2026:

Lovro Gostečnik, Andraž Goličnik, Veronika Vodovnik, Suzana Ledinek Kramer, Franc Gostečnik, Simon Brgles, Urška Acman, Albina Rajter, Luka Mihevc, Sandi Koren.

Naslednja seja: 31. 3. 2023 ob 17.30 uri.

————————————————————————————–

Hvala vsem, sodelujete v ŽPS. Tako bomo v poslušanju Božje volje ter skupnem načrtovanju in sodelovanju poskušali najti najboljše poti oznanjevanja evangelija in skupnega krščanskega življenja v naših župnijah.

————————————————————————————–