Torek, 1 adventnega tedna: strah Gospodov je Gospodu všeč

 • Utihnem in se umirim, poskušam odstraniti zvoke in dražljaje zunanjega sveta. Nato se pokrižam in priporočim Svetemu Duhu.
 • Preberem Božjo besedo: Iz 11,1-10
 • Duh Gospodov mi daje razne darove, a zelo všeč mu je “strah Gospodov“, ko pozabim nase in v ljubezni in spoštovanju postavim Gospoda v središče svojega življenja. Ko me je strah, da bi ga užalostil, razočaral, izdal. Iz tega raste sad, ki je mir, pravičnost, nenasilje v meni.
 • Ali me je strah Boga? Ob svojih dejanjih kdaj pomislim Nanj? Se kdaj odvrnem od greha, ker mi ni vseeno, da Bog “vse vidi in vse ve“? Mi je vseeno Zanj ali mi je hudo, ker uničujem odnos z Njim?
 • Počasi in jasno ponovim vsaj 3x:
  Duh Gospodov je nad menoj, strah Gospodov mu je všeč.
 • Molitev:
  Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo in prenovil boš obličje zemlje.
 • Gospod, pridi in me blagoslovi. Naj počiva tvoja milost nad mano. Daj mi svoj mir.
 • Blagoslovi mene in vse, predvsem tiste, ki te v tem trenutku najbolj potrebujejo Ti, ki si Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.