Petek 3. adventnega tedna (20. 12.) – Z nami je Gospod

 • Utihnem in se umirim, poskušam odstraniti zvoke in dražljaje zunanjega sveta. Nato se pokrižam in priporočim Svetemu Duhu.
 • Preberem Božjo besedo: (Iz 7,10-14)
  Tiste dni je Gospod govoril Ahazu: »Izprosi si znamenje od Gospoda, svojega Boga, v globočini zdolaj ali v višavi zgoraj!« Ahaz je odgovoril: »Ne bom prosil in ne bom skušal Gospoda.« Tedaj je rekel Izaija: »Slišite torej, Davidova hiša: vam je premalo nadlegovati ljudi, da nadlegujete še mojega Boga? Zato vam bo Vsemogočni sam dal znamenje: Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki ga bo imenovala Emanuel, kar pomeni: Z nami je Gospod.«
 • Ob takšni človeški ozkosrčnosti, ko se Ahazu Bog ne zdi niti toliko vreden, da bi ga prosil, Bog vseeno ne obupa. Pošlje znamenje in to kakšno znamenje: samega Jezusa Kristusa, ki ga Sveto pismo imenuje Emanuel, kar pomeni “Z nami je Gospod“. Gospod usliši človekovo potrebo še preden jo človek pozna. S tem, da prepoznam božjo dobroto in v veri prosim, odpiram sam sebe, da lahko postanem prejemnik božje miosti.
 • Ali res verujem, da je z mano Gospod? Ali res verujem, da je On z mano vsak trenutek? Ali tudi živim, kot da to res verujem? Ali molim, prosim, se zahvaljujem, kot da to res verujem? Ali pa živim, kot da Boga ni (praktični ateist)?
 • Počasi in jasno ponovim vsaj 3x:

Ne boj se, kajti našel / našla si milost pri Bogu.

 • Molitev:
  Gospod Jezus Kristus, Božji Sin, usmili se mene, grešnika, da ne bom nikoli zametoval božjega usmiljenja, dobrote in ljubezni. Amen.
  (molitev večkrat ponovim)
 • Gospod, pridi in me blagoslovi. Naj počiva tvoja milost nad mano. Daj mi svoj mir. Blagoslovi mene in vse, predvsem tiste, ki te v tem trenutku najbolj potrebujejo Ti, ki si Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

URESNIČEVANJE:

 • Preiščem svoje srce, kje in kdaj dvomim v Gospoda. Nato se v tistem konkretnem primeru popolnoma izročim in predam božji milosti:
  Gospod, popolnoma ti predam in izročim to svojo situacijo: ____________. Usliši in reši me. Amen.