3 adventna nedelja – utrdimo svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu

  • Utihnem in se umirim, poskušam odstraniti zvoke in dražljaje zunanjega sveta. Nato se pokrižam in priporočim Svetemu Duhu.
  • Preberem Božjo besedo: Jak 5,7-10
  • “Naj vriskata puščava in goljava, raduje naj se pustinja …“ (Iz 35,1). Gospod prihaja. Zares prihaja. Ne zgolj samo simbolično, ne zgolj v spominu, sploh ne zgolj v obredu, On zares prihaja. Zares prihaja, da bi tu tudi ostal. Stoji pred vrati. Mnoga znamenja pričajo o Gospodu, ki prihaja (prim. Mt 11,5).
  • Kaj meni pomeni dejstvo, da Gospod prihaja? Ali to res verujem? Mi ta vera v Gospodov prihod, bližino in navzočnost v mojem življenju utrjuje srce, mi daje smisel bivanja? Ko doživljam noč vere, temo in praznino, znam potrpet, ker Gospod gotovo prihaja?
  • Počasi in jasno ponovim vsaj 3x:

Utrdite svoja srca, kajti Gospodov prihod je blizu.

  • Molitev (Ps 146):

Gospod je zvest na veke,
Gospod pomaga do pravice zatiranim,
Gospod daje kruha lačnim,
Gospod osvobaja jetnike.
Gospod odpira oči slepim,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične.
Gospod varuje tujce.
Gospod podpira siroto in vdovo, pota krivičnih pa uničuje.
Gospod bo kraljeval na veke, tvoj Bog, o Sion, od roda do roda.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu …

  • Gospod, pridi in me blagoslovi. Naj počiva tvoja milost nad mano. Daj mi svoj mir. Blagoslovi mene in vse, predvsem tiste, ki te v tem trenutku najbolj potrebujejo Ti, ki si Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.

URESNIČEVANJE:

  • V tednu, ki je pred mano, bomo v cerkvah obhajali božično devetdnevnico (v Mozirju od 16. – 23. 12. ob 18h). Danes bom načrtoval svoj teden tako, da se bom lahko kdaj udeležil tega bogoslužnega pričakovanja Gospodovega prihoda.