1 adventna nedelja: Bodite budni!

  • Utihnem in se umirim, poskušam odstraniti zvoke in dražljaje zunanjega sveta. Nato se pokrižam in priporočim Svetemu Duhu.
  • Preberem Božjo besedo: Mt 24,37-44
  • Advent je čas pričakovanja, budnosti, pozornosti, straže. Stražim pred svojimi možgani, ustnicami, rokami, da bodo moje misli, besede in dejanja pričakovale Gospoda, ker ne vem, kdaj pride moj Gospod. A vem, da Gospod prihaja, da mi da svojo dobroto in odrešenje.
  • Ali sem pozoren, kaj je advent? Kako stražim, koliko sem pozoren? Koliko je Gospod v molih mislih, besedah in dejanjih? 
  • Počasi in jasno ponovim vsaj 3x:

Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto, daj nam svoje odrešenje! 

  • Molitev:

Razvesélil sem se, ko so mi rekli:

»V hišo Gospodovo pojdemo.«

Naše noge so se ustavile

ob tvojih vratih, Jerúzalem.

Tja se vzpenjajo rodovi, Gospodovi rodovi;

tam pričuje Izrael in slavi ime Gospodovo.

Zares, tam so postavljeni sodni stoli,

stoli Davidove hiše.

  • Gospod, pridi in me blagoslovi. Naj počiva tvoja milost nad mano. Daj mi svoj mir. Blagoslovi mene in vse, predvsem tiste, ki te v tem trenutku najbolj potrebujejo Ti, ki si Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen.