Za urnike v letu 2021/2022 ter pismo staršem, pojdi na:

VEROUK

Za elektronski vpis k verouku pojdi na:

E-PRIJAVNICA ZA VEROUK 2021/2022

………………………………………………………….

Katehéza pomeni verouk – to je pouk o krščanski veri. Učitelj, ki poučuje verouk, se imenuje katehét. Beseda izvira iz grškega glagola [katehein] = poučevati.

Izraz kateheza se v ožjem pomenu uporablja za posamično veroučno uro ali tematiko – npr.: kateheza o grehu, kateheza o Božji milosti, ipd.

Kateheza je v prvih stoletjih pomenila pripravo na sprejem zakramentov, predvsem krsta. V današnjem času je v Rimskokatoliški Cerkvi kateheza zlasti poučevanje o krščanski veri s pripravo na prvo sveto obhajilo in
na birmo.

Verska vzgoja otrok najprej poteka doma v družini z redno molitvijo, obiskom sv. maše in življenjem po Božjih zapovedih. Kot pomoč staršem pri verski vzgoji je verouk.