Otroški zborček vodita Anka Adrinek (031 274 659) in Lidija Slemenšek (031 610 563).

Zborček poje praviloma enkrat mesečno, drugo nedeljo v mesecu pri 10h maši v Mozirju. Vaje so po dogovoru ob nedeljah po pozni maši (ob 11h v veroučni učilnici).