Mašniško posvečenje je trenutek, ko škof posveti v duhovnika moškega, ki je prepoznal božji klic v duhovništvo in se je na ta poklic pripravil. Diakonat je prva stopnja tega zakramenta.

Potrebno je, da Cerkev čuti potrebo po duhovnikih in diakonih in da zato ne samo moli za duhovne poklice in stanovitnost duhovnikov, ampak tudi vzgaja mlade za darovanjsko držo in spoštovanje tega poslanstva v Cerkvi. Družine naj bi bile odprte za možnost, da sin začuti duhovniški poklic in mu dovolile in ga vzpodbujale na tej poti.

Molimo za kandidata, ki je iz župnije Mozirje trenutno v drugem letniku bogoslovja.

Molimo za kandidate za stalni diakonat.

………………………………………..

Gospod Jezus Kristus,
veliki in večni Duhovnik,
žalostno je tvoje srce,
ko gledaš ovce brez pastirja.

Zato v tvojem imenu in po tebi
prosimo nebeškega Očeta,
naj pošlje delavcev na svojo žetev.

Jezus, ljubitelj čistosti,
pomagaj krščanskim staršem vzgajati
njihove otroke v duhu požrtvovalnosti.
Daj, da bodo velikodušno darovali
za tvojo službo tiste, ki jih ti kličeš.

Učitelj apostolov,
izberi med našo mladino tiste,
ki nas bodo vodili,
nam oznanjali Tvoj evangelij,
darovali daritev svete maše,
delili svete zakramente,
molili in se za nas žrtvovali.

Dobri pastir, varuj jih pred
zunanjimi in notranjimi nevarnostmi.
Daj jim stanovitnost v svetem poklicu,
da postanejo duhovniki po tvojem srcu.

Naj polni vere in ljubezni do tebe
in tvoje svete Cerkve
nesebično posvetijo vse svoje moči
ohranjanju in širjenju tvojega kraljestva
v neumrljivih dušah.

Mati Marija, varuj naša semenišča,
da pride iz njih mnogo svetih duhovnikov,
ki bodo ohranili našemu narodu zaklad svete vere.

Amen.