Maša je obhajanje zadnje večerje, kjer je Jezus postavil zakrament sv. evharistije. Pri vsaki maši se tako spominjamo Jezusovega darovanja za nas na križu in našega odrešenja, ki ga je uresničil s vstajenjem od mrtvih. Pri maši se Jezus ponovno utelesi pod podobo kruha in vina, ki postaneta Njegovo Telo in Kri in nato v obhajilu pride v naše življenje in nas ozdravlja, opogumlja, navdihuje in posvečuje.

Mašo lahko darujete tako, da vzamete poseben formular v cerkvi in ga izpolnite ter prinesete v zakristijo ali župnišče, pustite v nabiralniku ali pošljete po pošti. Priporočen dar za mašo je 23 €. Za dar se vam duhovniki zahvaljujemo.