Mala povezovalna skupina je skupina z najmanj 3 in največ 8 člani, ki se srečuje v živo (po domovih) ali preko spleta ob nedeljski božji besedi, pogovoru in molitvi. Skupina se srečuje tedensko, na 14 dni ali najmanj vsak mesec 1x. Srečanja so lahko tudi na “hibriden“ način, torej mešano: kdaj v živo in kdaj preko spleta. Skupina ima gostitelja (voditelja) ter pomočnika le tega. Skupina se srečuje brez prisotnosti duhovnika. Gostitelj skupine pa obvesti domačega župnika ali enega od voditeljev Alfe o delovanju skupine in kdo je odgovoren – gostitelj in pomočnik.

Temelj male povezovalne skupine je: povezovanje, molitev, človeška rast skozi učenje pri Jezusu, služenje in oznanjevanje. Gre torej za povezovanje med člani v osebnem prijateljskem odnosu, učenje Jezusovega nauka ob Božji besedi, skupni molitvi in razločevanju, iskanju poti za svoje življenje proti Bogu in bližnjemu ter svojega poslanstva v družbi in Cerkvi, župniji – mesta svojega služenja.

Shema srečanja:

 • začetni klepet
 • branje Božje besede zadnje nedelje
 • poslušanje homilije ali razlage nedeljske božje besede
 • pogovor ob 3 vprašanjih (največ 30 minu):
  * kaj me je nagovorilo v Božji besedi, homiliji
  * kaj sem se novega naučil oz. kaj konkretno bi lahko spremenil v življenju ob tej Božji besedi
  * kaj od tega bi lahko posredoval drugim in kako (se ob tem premišljevanju) vidim v kakšni obliki služenja v župniji
 • skupna molitev – klicanje Svetega Duha
 • (možna kratka misel gostitelja srečanja)
 • dogovor za naslednjič – kdaj, kje
 • zaključna družabnost

Na kaj smo pozorni:

 • srečanje naj traja največ 2 uri
 • vsak ima možnost besede, vendar nikogar ne silimo k besedi
 • pazimo, da kdo ne “ukrade srečanja“, da torej ne govori večinoma ali samo on
 • ne polemiziramo z mnenji drugih, lahko pa podamo svoje videnje (mnenje ob določeni temi) in/ali izkušnjo
 • na srečanju (v pogovoru in družabnosti) se izogibamo aktualni politiki
 • srečanja se ne smejo spremeniti v zgolj družabne dogodke (bodimo pozorni na temeljni namen)
 • kar se pogovarjamo v skupini ostane v skupini – strogo zaupno
 • pazimo, da skupina ni prevelika (največ 8 članov)
 • ob zaključni družabnosti (če je v živo) ni treba pogostitve, če pa že, pa zgolj nekaj skromnega