Letošnji križev pot, ki ga bomo brali ob začetku obredov ob 20h v župnijski cerkvi v Mozirju je napisan z namenom, da bi si ob njem tudi izprašali vest in se pokesali ter prejeli odpuščanje ob duhovni spovedi, s tem, da se bomo ustavili v spovednici pri zakramentalni spovedi, ko bo to mogoče.