ŽUPNIJSKI URAD ŽUPNIJ
Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob Dreti in Šmihel nad Mozirjem

  • Cesta na Vrhe 2, 3330 Mozirje

  • župnik: Sandi Koren031 461 700, sandikoren@gmail.com

  • kaplan Ivan Hrastnik031 369 598

  • duhovni pomočnik Janez Cerar: 041 732 303

  • diakon Stanko Čeplak: 040 993 103

  • župnijska gospodinja Danica Napotnik: 041 364 757

  • Karitas Mozirje – Alenka Brezovnik: 040 316 248

  • Karitas Rečica ob Savinji – Nuša Anica Korenjak: 041 724 603

  • pastoralni asistent Klemen Klemen: 051 332 684