ŽUPNIJSKI URAD ŽUPNIJ
Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob Dreti in Šmihel nad Mozirjem

  • Cesta na Vrhe 2, 3330 Mozirje

  • župnik moderator Vinko Čonč: 041 745 643

  • župnik sodelavec Luka Mihevc: 031 218 346

  • župnik sodelavec Janez Cerar: 041 732 303

  • pastoralni asistent Klemen Klemen: 051 332 684