Ključarji so sodelavci, ki skrbijo za določeno cerkev, urejenost, vzdrževanje, na podružnicah pa tudi poskrbijo za pomoč pri organizaciji sv. maš, slavjih, … Imenuje jih škof na predlog dekana za dobo 5 let.

Ključarji po cerkvah:

Mozirje – sv. Jurij:
– Drago Čopar
– Jaka Vačovnik

Brezje – sv. Marija in sv. Rok
– Andrej Voler

Ljubija – sv. Nikolaj:
– Tomaž Pečnik
– Matevž Usar

Lepa Njiva – Božja Mati Marija
– Jože Korošec
– Cena Fužir

Mozirski Gaj – sv. Valentin:
– Tine Brecl

Šmihel – sv. Mihael:
– Marjan Goličnik
– Stane Atelšek

Sv. Radegunda:
– Brane Goličnik

Mozirska planina – Jezus Dobri Pastir:
– Marjan Pačnik
– Franc Polanšek

Rečica – sv. Kancijan:
– Marko Senica
– Marko Atelšek

Šentjanž – Janez Krstnik:
– Jože Žlebnik
– Ivo Kovač

Kokarje – Božja Mati Marija:
– Atelšek Darko
– Alojz

Gorica – sv. Katarina Aleksandrijska:

Šmartno ob Dreti – sv. Martin:
– Jože Brezovnik
– Slavko Tevž

Rovt pod Menino – sv. Jošt in sv. Gervazij in Protazij:
– Riki Krebs
– Milan Krivec