Katehezo najdete na tej povezavi:

KATEHEZA ZA 3. VELIKONOČNO NEDELJO 2020