Katehistinje in kateheti v naših župnijah:

Danica Napotnik – 1. razred in 5. razred v Mozirju

Mojca Senica: 2. in 3. razred in 5. razred na Rečici

Lidija Slemenšek: 4. razred in Šmihel nad Mozirjem

Renata Pistotnik: Šmartno ob Dreti

Ivan Hrastnik, kaplan: 6. in 7. razred

Klemen Klemen, Ivan Hrastnik in ekipa: 8. in 9. razred