Katehistinje in kateheti v naših župnijah:

– Danica Napotnik

– Mojca Senica

– Lidija Slemenšek

– Renata Pistotnik

– Mojca Fužir

– Andreja Gumzej

– Klemen Klemen