V naših župnijah delujejo:

  • Župnijska Karitas Mozirje / Šmihel, ustanovljena 1992. Vodi jo Andreja Gumzej: 040 702 919
  • Župnijska Karitas Rečica ob Savinji, ustanovljena 2021. Vodi jo Nuša Anica Korenjak: 041 724 603
  • Župnijska Karitas Šmartno ob Dreti. Vodi jo Bojana Kolenc: 031 448 755

…………………………

Župnijska karitas načrtuje in organizira karitativno delo, podpira dobrodelna prizadevanja prostovoljcev. Z različnimi dejavnostmi in akcijami uresničuje poslanstvo krajevne Cerkve, sledi viziji Karitas v celjski škofiji in uresničuje njene cilje.

VIZIJA

Župnijska Karitas sledi viziji Škofijske karitas Celje, ki želi »krepiti svojo krščansko in evangeljsko identiteto, skrbeti za prepoznavnost in ohranjati zaupanje, da bi tako razvijala solidarnost in celostno skrbela za uboge; torej nudila materialno, moralno, duševno in duhovno pomoč ljudem, ki trpijo kakršnokoli pomanjkanje, se znajdejo v raznovrstnih stiskah ali potrkajo na naša vrata«.

CILJI

– Skrb za osebnostno in duhovno rast sodelavcev

– Spodbujanje prostovoljstva med uporabniki pomoči in mladimi

– Skrb za prebujanje in negovanje sočutja, usmiljenja in ljubezni do bližnjega

– Sodelovanje s sorodnimi organizacijami, ustanovami, društvi, zavodi, pri pobudah za

ohranjanje človeškega dostojanstva

– Zagotavljanje učinkovite pomoči ljudem v stiskah

OBLIKE POMOČI in DEJAVNOSTI

– Nudi materialno pomoč družinam, otrokom, starejšim, posameznikom (hrana, higienske potrebščine, plačilo položnic, računov).

– Izposoja medicinske pripomočke.

– Svetuje (laično, pomaga pri iskanju strokovne pomoči).

– Sodeluje z zagovornikom otrok.

– Organizira družabna srečanja za starejše, osebe s posebnimi potrebami, romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje.

– Organizira delavnice.

– Spodbuja obiskovanje in pomoč starejšim (družabništvo).

– Sodeluje z drugimi Karitas, ustanovami, društvi (skavti, Rdeči križ, občina, vrtec, šola, patronažna služba, bližnji domovi za ostarele, Sožitje Mozirje).

– Sodeluje v akcijah Slovenske karitas in Škofijske karitas Celje: letovanje otrok in

mladostnikov, družin, starejših; zbiranja in razdeljevanja šolskih potrebščin …

– Sodeluje v programu Zdravilna beseda Svetopisemske družbe Slovenija.

– Zbira sredstva (1 % dohodnine, dobrodelne akcije in prireditve, donacije).

– Predstavlja ŽK v medijih.

VIRI PRIHODKOV: prostovoljni darovi, posebne nabirke v cerkvi, posamezne namenske akcije, volila, darila, oporoke posameznikov, donacije občin, podjetij in podjetnikov, odstotek dohodnine.

Premoženje je last župnije.

ORGANIZIRANOST

Vodstvo ŽK sestavljajo (vsaj) trije sodelavci: voditelj, tajnik, blagajnik. Najvišji organ ŽK je občni zbor (srečanje sodelavcev ŽK). Duhovni vodja ŽK je župnik.

Vodstvo ŽK organizira, koordinira in oblikuje celotno delovanje Karitas, o tem seznani župnika, župnijski svet, župljane in druge. Tajnik opravlja tajniške posle. Blagajnik vodi blagajniške posle.

ŽK ima lahko tudi svoj poslovnik, ki ga potrdi škof.


Uradne ure župnijske Karitas Mozirje/Šmihel: vsak torek 15.30−17.30 (razen za praznike in med počitnicami) in prvi petek v mesecu 10.00−12.00

Savinjska cesta 2, 3330 Mozirje (kaplanija, nad slaščičarno Polonca).

Svoj dar za ŽK Mozirje/Šmihel lahko nakažete na TRR: 0242 6025 4285 840 – NLB d.d.

………………………………………………………………………..

Uradne ure župnijske Karitas Rečica ob Savinji:

po dogovoru

Svoj dar za ŽK Rečica ob Savinji lahko nakažete na TRR: 0237 4026 3691 471 – NLB d.d.