(Rožni venec smo povabljeni moliti vsak dan, posebej pa v oktobru, rožnovenskem mesecu.)

Molitev rožnega venca začnemo s križem: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Nato Bogu izročimo prošnjo, za katero bomo molili. Priporočimo se tudi svetnikom, ne pozabimo na krstnega zavetnika. Sledi »apostolska« veroizpoved: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega,… Nato molimo Oče naš in Zdrava Marija – za zadnjo besedo zdravamarije »…Jezus« povemo vsakič eno prošnjo določenega dela rožnega venca (npr. pri veselem delu je 1. prošnja »ki nam poživi vero«) ter nadaljujemo s Sveta Marija. Po Slava Očetu in Sinu … sledi molitev  O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. (To molitev molimo tudi po vsaki desetki po Slava Očetu in Sinu…) Spet zmolimo Oče naš.  Sledi mu desetkrat Zdrava Marija. Na koncu vsake zdravamarije dodamo »skrivnost« posamezne desetke (npr. pri 1. desetki veselega dela: »ki si ga, Devica, od Svetega Duha spočela«). Tisti, ki molijo z nami, nadaljujejo: Sveta Marija,…  Šesto desetko lahko molimo – za verne duše v vicah: »usmili se vernih duš v vicah«. Za zaključek lahko zmolimo še molitev “Pod tvoje varstvo pribežimo” ali druge večerne molitve. Na koncu se spet pokrižamo.

1. VESELI DEL (molimo ga v ponedeljek in soboto)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

1. ki nam poživi vero
2. ki nam utrdi upanje
3. ki nam vžgi ljubezen. Slava Očetu.

Slava Očetu …

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

1. ki si ga Devica od Svetega Duha spočela
2. ki si ga Devica v obiskovanju Elizabete nosila
3. ki si ga Devica rodila
4. ki si ga Devica v templju darovala
5. ki si ga Devica v templju našla.

Po vsaki desetki: Slava Očetu … O, Jezus, odpusti nam naše …

2. SVETLI DEL (molimo ga v četrtek)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

1. ki nam daj duha pokorščine
2. ki nam daj srečo uboštva
3. ki nam podeli milost čistosti. 
Slava Očetu …

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

1. ki je bil krščen v reki Jordan
2. ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež
3. ki je oznanjal božje kraljestvo
4. ki je na gori razodel svoje veličastvo
5. ki je postavil sveto evharistijo.

Po vsaki desetki: Slava Očetu … O, Jezus, odpusti nam naše …

3. ŽALOSTNI DEL (molimo ga v torek in petek)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

1. ki nam utrdi spomin
2. ki nam razsvetli pamet
3. ki nam omeči voljo.

Slava Očetu …

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

1. ki je za nas krvavi pot potil
2. ki je za nas bičan bil
3. ki je za nas s trnjem kronan bil
4. ki je za nas težki križ nesel
5. ki je za nas križan bil.

Po vsaki desetki: Slava Očetu … O, Jezus, odpusti nam naše …

4. ČASTITLJIVI DEL (molimo  ga v sredo in nedeljo)

Verujem. Očenaš. Trikrat Zdrava Marija s prošnjami:

1. ki nam vodi naše misli
2. ki nam vodi naše besede
3. ki nam vodi naša dejanja.

Slava Očetu …

Očenaš. Desetkrat Zdrava Marija. Slava Očetu, s skrivnostmi:

1. ki je od mrtvih vstal
2. ki je v nebesa šel
3. ki je Svetega Duha poslal
4. ki je tebe, Devica, v nebesa vzel
5. ki je tebe, Devica, v nebesih kronal.

Po vsaki desetki: Slava Očetu … O, Jezus, odpusti nam naše …

Na koncu se pokrižamo.