OBRED BLAGOSLOVA DOMA IN DRUŽINE
NA SVETI VEČER (I. sveti večer)

Na sveti večer običajno tudi blagoslovimo dom in družino. Za to potrebujemo kadilo in žerjavico v manjši kadilnici ali kovinski ali keramični posodici ali krožniku ter blagoslovljeno vodo, škropimo pa jo lahko s smrekovo ali oljčno vejico. (v rdeči barvi so tim. “rubrike”, torej navodila, ki se ne berejo.)

Krajši obred:

Ob jaslicah prižgemo kadilo in zapojemo pesem: Poslušajte vsi ljudje …

Pokrižamo se in molimo desetko rožnega venca: Ki si ga Devica rodila …

Molitev blagoslova: Gospod Bog, zahvaljujemo se ti za naš dom in te prosimo: blagoslovi ga. Naj bo kraj tvojega miru. V njem naj ne bo sovraštva, ampak ljubezen, naj ne bo nasprotij, ampak edinost. Namesto užaljenosti naj bo odpuščanje, namesto krivic sodelovanje. Naj ne bo žalosti, ampak veselje ter duševno in telesno zdravje. Tvoj nebeški blagoslov naj nas spremlja ob praznikih in v novem letu, da te bomo po novorojenem Odrešeniku slavili zdaj in vekomaj. Amen.

Med kropljenjem stanovanja z blagoslovljeno vodo molimo: Oče naš … Zdrava Marija … Slava Očetu …

Zapojemo pesem: Sveta noč …

Daljši obred:

Družina se zbere pri jaslicah, prižgemo kadilo. Otroci lahko med blagoslovom v rokah držijo prižgane krstne sveče, prižgemo lahko tudi poročno svečo.

Za začetek zapojemo kako božično pesem in se umirimo. Pokrižamo se z blagoslovljeno vodo: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.

Eden od članov družine prebere Božjo besedo (Lk 2,15-20):

Berilo iz svetega evangelija po Luku.

Ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo rečeno.
Božja beseda.

Vsi odgovorijo: Bogu hvala.

Zatem se lahko pogovorimo o prebranem odlomku, nato pa zapojemo kakšno božično pesem.

Sledijo prošnje:

1. Gospod Jezus prosimo te za našo župnijo in za vse tiste, ki so osamljeni, telesno ali duševno prizadeti, zapostavljeni ali trpijo krivico.

Vsi odgovorimo: Prosimo, te usliši nas.

2. Gospod Jezus prosimo te za vse tiste, ki poklicno skrbijo za bolne, ostarele, reveže in kaznjence.

Prosimo te usliši nas.

3. Gospod Jezus prosimo te za novorojenčke, za še nerojene, za otroke vseh starosti in za mladino.

Prosimo te usliši nas.

4. Gospod Jezus prosimo te za vse naše pokojne sorodnike.

Prosimo te usliši nas.

5. Gospod Jezus prosimo te za našo družino, da bi se dobro razumeli in si radi med seboj odpuščali.

Prosimo te usliši nas.

6. Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo lepo v miru praznovali božične praznike.

Prosimo te usliši nas.

Dodamo lahko še kako svojo prošnjo.

Nato molimo: Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

Oče ali mama zmoli blagoslovilno molitev:

Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali družina. Nocoj se tega še posebej veselimo in smo srečni, da spadamo skupaj. Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo rojstva tvojega sina Jezusa Kristusa. Priznavamo ga za svojega Boga in Odrešenika in te skupaj z njim hvalimo in slavimo. Prosimo te tudi, blagoslovi našo družino in dom. Naj bo kraj tvojega miru. Naj v njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen; naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost. Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njem odpuščanje. Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom. V njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje, naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti, naj ne bo žalosti, ampak veselje. Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje. Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom, kjer te bomo hvali in slavili. Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi odgovorimo: Amen.

Oče ali mama pokadita in z blagoslovljeno vodo pokropita jaslice in stanovanje. To lahko naredimo v popolni tišini ali molimo desetko rožnega venca (ali kakšno drugo molitev: O Jezus blagoslovi me, Sveti angel …) ali pojemo kakšno božično pesem. Medtem hodimo po stanovanju ali hiši in blagoslavljamo prostor za prostorom.

Na koncu oče in mati pokrižata na čelu drug drugega in otroke z blagoslovljeno vodo. Pri tem govorita: Naj te Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

______________________________________________

BLAGOSLOV DOMA NA STARO LETO
(II. sveti večer)

Na zadnji dan leta naj bi se družina zahvalila Bogu za vse prejete milosti v preteklem letu in ga prosila za pomoč v novem. Poleg udeležbe pri zahvalnem bogoslužju v cerkvi, naj bi tudi domá našli čas za skupno molitev, v katero vključi blagoslov dóma s kropljenjem in kjer je možno tudi kajenjem (s takšnim kadilom, kot ga uporablja duhovnik v cerkvi).

Bogoslužje začnemo pri družinski mizi, na katero smo postavili križ, svečo, Sveto pismo, blagoslovljeno vodo in če je mogoče pripravimo tudi kadilo. Otrokom lahko damo v roke njihove krstne sveče. Prižgemo svečo oz. sveče in obred začnemo s primerno pesmijo ali glasbo ali samo z znamenjem križa.

Oče ali mati začneta z znamenjem križa:
V imenu očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi odgovorijo:
 Amen.

Eden od staršev prebere naslednje besedilo ali pove kaj podobnega:

Potekajo zadnje ure starega leta. Ob tej priložnosti se ozrimo v preteklo leto in poglejmo naš duhovni napredek v dobrem, v modrosti, v odpuščanju, v obisku svete maše, družinske molitve. Ali smo se res trudili v teh stvareh? Kakšno dogodki so se v tem letu dogodili v naši družini? Ko se oziramo na prehojeno pot v tihoti kličimo Božjega blagoslova na vse naše trenutke preteklega leta, na dogodke veselja in radosti, še posebej pa na naše težke, boleče in trpeče dogodke. Naj pride Božji blagoslov na našo skupno prehojeno pot tega leta.

V tihoti naj vsak zase premisli svoje življenje v preteklem letu in kliče Božjega blagoslova na vse trenutke in dogodke v tem letu. 

Nato eden od članov družine prebere Božjo besedo.
Mt (6,25.31-34)

Berilo iz svetega evangelija po Mateju
Jezus nam pravi: »Ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Ne skrbite torej in ne govorite: ›Kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli?‹ Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo.«
Božja beseda.

Vsi odgovorijo:
 Bogu hvala.

Če je možno, se pogovorimo o prebranem odlomku. Nato molimo naslednjo molitev:

Gospod mojih ur in mojih let. Dal si mi veliko časa. Čas je že za menoj, čas je še pred menoj. Bil je moj in bo moj in podaril si mi ga ti. Zahvaljujem se ti za vsak udarec ure in za vsako jutro, ki ga vidim. Ne prosim te, da mi daš več časa. Prosim te za modrost, da bi vse ure napolnil.
Prosim te, da bi znal nekaj svojega časa ohraniti za to, kar ni ukaz in dolžnost: nekaj za tišino in zbranost, nekaj za igro in razvedrilo, nekaj za ljudi ob robu mojega življenja, ki potrebujejo človeka.

Prosim te za prizadevnost, da svojega časa ne izgubljam, ne zapravljam, ne tratim. Vsaka ura je kot košček njive: rad bi jo preoral, rad bi v brazde sejal ljubezen, take misli in besede, ki bodo obrodile sad. Gospod, blagoslovi moje leto!

Nato oče ali mati molita naslednjo blagoslovno molitev, vsi stojijo:

Bog, naš Oče, ob sklepu starega leta se ti iz vsega srca zahvaljujemo za vse prejete milosti in vsak trenutek življenja: srečen in manj srečen. Vse to darujemo tebi in te prosimo, blagoslovi nas, naše življenje in naš dom, da nas bo vse, kar se v njem dogaja in se bo dogajalo, vodilo k tebi. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi odgovorijo:
 Amen.

Nato oče ali mati pokropita z blagoslovljeno vodo (če je kadilo tudi pokadita) hišo oz. stanovanje. To lahko naredimo v popolni tišini ali tako, da med kropljenjem molimo desetko rožnega venca (ali kakšno drugo molitev: O Jezus blagoslovi me, Sveti angel…) ali pojemo kakšno božično pesem.

Potem vsi skupaj (če med kropljenjem nismo molili) molimo: Oče naš, Zdrava Marija in Slava Očetu.

Na koncu oče in mati pokrižata na čelu drug drugega in otroke z blagoslovljeno vodo. Pri tem govorita: Naj te Gospod blagoslovi v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.


BLAGOSLOV DOMA ZA PRAZNIK GOSPODOVEGA RAZGLAŠENJA
(III. sveti večer)

Praznik Gospodovega razglašenja ali Treh kraljev so naši predniki praznovali kot »tretji božič« (drugi je bil na staro leto), torej prav tako slovesno kot sam sveti večer. Prav je, da mu tudi danes posvetimo dovolj pozornosti, saj se Cerkev na ta dan spominja ne le prihoda modrih, ampak tudi Jezusovega krsta v Jordanu in Jezusovega prvega čudeža v Kani.

Bogoslužje začnemo pri družinski mizi, na katero smo postavili križ, svečo, Sveto pismo, blagoslovljeno vodo in če je mogoče pripravimo tudi kadilo. Otrokom lahko damo v roke njihove krstne sveče. Prižgemo svečo oz. sveče in obred začnemo s primerno pesmijo (Glejte trije kralji – na melodijo Tam stoji pa hlevček) ali pa kar z znamenjem križa.

Oče ali mati začneta z znamenjem križa:
V imenu očeta in Sina in Svetega Duha.
Vsi odgovorijo:
 Amen.

Nekdo od odraslih moli kratko molitev:

Vsemogočni Bog, praznujemo dan, ki je zaznamovan s tremi velikimi deli: Modri se po dolgem iskanju poklonijo Jezusu, ki ga pri krstu v Joradnu razodeneš kot svojega Sina, Jezus napravi v Kani prvi čudež. Hvala ti, o Bog za vse te skrivnosti. Prosimo te, naj nas današnji praznik utrdi v veri in poveže v ljubezni. Po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi:
 Amen.

Nekdo od članov družine prebere odlomke iz Svetega pisma.
(Mt 1,1-12)

Berilo iz svetega evangelija po Mateju.
Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v dneh kralja Heroda, so prišli modri z Vzhoda v Jeruzalem in govorili: »Kje je ta, ki se je rodil kot judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit.« Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem z njim. Sklical je vse vélike duhovnike in pismouke ljudstva ter pri njih poizvedoval, kje je rojen Mesija. Rekli so mu: »V Betlehemu v Judeji, kajti takóle je pisano po preroku: In ti, Betlehem, dežela Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi voditelji; iz tebe bo namreč prišel vodnik, ki bo pasel moje ljudstvo Izraela.« Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in od njih natančno poizvedel o času, ko se jim je prikazala zvezda. Nato jih je poslal v Betlehem in rekel: »Pojdite in natančno raziščite glede deteta. Ko ga najdete, mi sporočite, da se mu pojdem tudi jaz poklonit!« Po kraljevih besedah so se modri odpravili na pot; in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastili. Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire. In ker so bili v sanjah opomnjeni, naj ne hodijo nazaj k Herodu, so se po drugi poti vrnili v svojo deželo.
Božja beseda.
Vsi: Bogu hvala.

Po prebrani Božji besedi je nekaj časa tihota, nato pa molimo prošnje (glej str. 4), ali pa naslednji Psalm:
(Ps 72, 10-14.17-19)

Psalm 72

Kralji iz Taršíša in z otokov
naj izročajo darove,
kralji iz Sabe in Sebe
naj prinašajo davek. 
Vsi kralji naj se mu klanjajo,
vsi narodi naj mu služijo.
Zakaj rešil bo ubogega, ki kliče na pomoč,
nesrečnega, ki nima pomočnika.
Sočutje bo imel do slabotnega in ubogega,
odrešil bo duše ubogih.
Pred zatiranjem in nasiljem jih bo rešil,
v njegovih očeh bo njihova kri dragocena.
Njegovo ime naj ostane na veke,
njegovo ime naj se širi pred soncem.
V njem naj se blagoslavljajo,
vsi narodi naj ga blagrujejo.
Naj bo slavljen GOSPOD Bog, Izraelov Bog,
ki opravlja čudovita dela, on edini.
Naj bo slavljeno ime njegove slave na veke,
naj se napolni z njegovo slavo vsa zemlja.
Amen in amen.

Oče ali mati moli blagoslovno molitev:

Dobri Oče, rojstvo tvojega Sina nam je vlilo novih moči za vsakdanje življenje. Z zaupanjem zremo v prihodnost, saj verujemo, da nas spremlja tvoja ljubeča roka. Prosimo te, blagoslovi nas in naš dom, da bo naša vera trdna in močna, naša srca pa odprta vsem, ki nas potrebujejo. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
Vsi: Amen.

Nato oče ali mati pokropita hišo (stanovanje) z blagoslovljeno vodo in če je mogoče jo tudi pokadita s kadilom. Vmes lahko molimo ali pa pojemo kakšno pesem. Po obhodu hiše (stanovanja) se ustavimo pri vhodnih vratih, na katera napišemo s kredo: 20 G + M + B 04 (letnica). Pri tem oče ali mati prosi:

Kristus, blagoslovi to hišo (stanovanje) in vse, ki v njej prebivamo. Amen.

Obred sklenemo z molitvijo: Oče naš, Zdrava Marija in Slava očetu. Nato se vsi pokrižajo z blagoslovljeno vodo. Lahko zapojemo še kakšno božično pesem.


MOLITVE

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.

Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.

(Apostolska vera)
Verujem
 v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen; šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; naše vstajenje in večno življenje. Amen.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Angel Gospodov je oznanil Mariji
– in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija …
Glej dekla sem Gospodova
– zgodi se mi po tvoji besedi. Zdrava Marija …
In Beseda je človek postala
– in med nami prebivala. Zdrava Marija …
Prosi za nas sveta božja porodnica.
– Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
Molimo. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu nas izroči.

O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem; in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta in svoje srce, sebe popolnoma vsega. Ker sem torej tvoj,
o dobra Mati, varuj me, brani me kakor svojo last
in posest. Amen.

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo – in prenovil boš obličje zemlje.
Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Tebe ljubim, Stvarnik moj, ti si ohranil me nocoj; tebi delo posvetim, dušo in telo izročim. O Marija, vodi me po nedolžni poti in ob smrti pridi mi z Jezusom naproti.

Sveti angel, varuh moj, bodi vedno ti z menoj:
Stoj mi noč in dan ob strani, vsega hudega me brani!
Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen.

O Jezus, blagoslovi me, odpusti grehe moje; po svoji ljubi Materi me sprejmi v srce svoje. Naj v tvojem svetem varstvu spim, v ljubezni tvoji se zbudim; in v zadnji uri milost daj, da pridem k tebi v sveti raj. Vse dobro staršem vračaj, v nebesih jim poplačaj. In vernih duš usmili se, da bodo tebe gledale.

Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.