Za več dogodkov lahko obiščete koledar naših župnij.

Za obhajanje postnih sv. maš, križevih potov, češčenje in drugih pobožnosti spremljaj REDNA OZNANILA.