SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

SREDA VELIKEGA TEDNA

8. APRIL 2020

MATEJ 26,14-25

Tedaj je šel eden izmed dvanajsterih, ki se je imenoval Juda Iškarijot, k velikim duhovnikom in rekel: »Kaj mi hočete dati in jaz vam Jezusa izdam?« Ti pa so mu določili trideset srebrnikov, in odslej je iskal prilike, da bi ga izdal. Prvi dan opresnikov so pristopili učenci k Jezusu in rekli: »Kje hočeš, da ti pripravimo velikonočno jagnje?« Rekel je: »Pojdite v mesto k temu in temu in mu recite: ›Učenik pravi: Moj čas je blizu, pri tebi hočem obhajati veliko noč s svojimi učenci.‹« Učenci so storili, kakor jim je bil Jezus naročil, in so pripravili velikonočno jagnje.
Ko se je pa zvečerilo, je bil z dvanajsterimi pri mizi in je med jedjo rekel: »Resnično, povem vam: Eden izmed vas me bo izdal.« Silno so se užalostili in so začeli drug za drugim vpraševati: »Gospod, ali sem jaz?« Odgovoril je: »Kateri je z menoj pomočil roko v skledo, ta me bo izdal. Sin človekov sicer gre, kakor je o njem pisano, toda gorje tistemu človeku, ki bo Sina človekovega izdal, bolje bi bilo zanj, ko bi se ne bil rodil.« Spregovoril je izdajalec Juda ter rekel: »Učenik, ali sem jaz?« Reče mu: »Ti si.«

Prijatelji, bratje so Jožefa prodali izmaelskim trgovcem s sužnji za 20 srebrnikov, Dalila pa je izdala Samsona za 1100 srebrnikov. “Dobri“ pastir v Zaharijevi prerokbi pa je dobil 30 srebrnikov, ko je prodal svojo čredo.

Da te prijatelj proda, mora biti nekaj najhujšega. Nekdo, ki mu zaupaš. Zaharija pravi, da je pastir, ki je prodal čredo za 30 srebrnikov, razlomil dve pastirski palici z imenom Prijaznost in Povezanost. Da, najprej občutiš veliko neprijaznost, a posledica izdajstva je še hujša: prekinitev povezanosti.

A pri izdaji Jezusa se je vse obrnilo drugače. Ker je Bog Ljubezen, se povezanost ni prekinila, ampak uresničila do konca. Jezus je na križu popolnoma uresničil povezanost med Bogom in človekom. 30 srebrnikov je odrešilo svet in upajmo, da tudi Juda Iškariota.