SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

SREDA, 2. VELIKONOČNEGA TEDNA

22. APRIL 2020

JANEZ 3,16-21

Tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak imel večno življenje. Bog namreč ni poslal Sina na svet, da bi svet obsodil, marveč, da bi svet po njem zveličal. Kdor vanj veruje, ne bo obsojen; kdor pa ne veruje, je že v obsodbi, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. Obsodba pa je v tem, da je prišla luč na svet, pa so ljudje bolj vzljubili temo ko luč, zakaj njih dela so bila hudobna. Kajti vsak, kdor dela hudo, sovraži luč in ne hodi k luči, da bi se ne spričala njegova dela; kdor pa vrši resnico, prihaja k luči, da se njegova dela razodenejo, ker so storjena v Bogu.

Prijatelji, danes se srečujemo z enim najlepših stavkov Svetega pisma: “Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče ne pogubil, kdor veruje vanj, ampak imel večno življenje.“ To je ena izmed Božjih obljub.

Ponavadi so svetopisemske obljube sestavljene iz dveh delov. Bog reče: to in to ti bom storil, a ti moraš prej storiti to in to. Dobil boš potomstvo, a moraš se preseliti v deželo, ki ti jo pokažem (Abrahamu). Rešil bom tvojo družino, a zgraditi moraš ladjo (Noetu). Rešil bom ljudstvo iz sužnosti, a moraš se odpraviti v Egipt (Mojzesu). In tako dalje.

Danes Bog Nikodemu daje obljubo, da bo vsak imel večno življenje, če bo veroval. Bomo rekli, da je vera vsepovsod pogoj, tako pri Abrahamu, Noetu, Mojzesu kot pri vseh nekaj tisoč drugih obljubah v Svetem pismu. Res je. A tukaj je dokončno razodeto, za vero v “kaj oz. koga“ gre. Ne za vero v svoje sposobnosti, človeško iznajdljivost, znanost, političnega voditelja, denar, gasilce, medicinsko osebje ali kogarkoli ljudje pač najbolj zaupajo … ampak: “kdor veruje vanj, se ne bo pogubil, ampak bo imel večno življenje.“ Kdor torej veruje v JEZUSA KRISTUSA. Ali kot pravi Peter: “V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.“

Jezus Kristus je naš Rešenik,
Jezus Kristus je vstal in živi,
s svojim križem premagal je smrt, aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja, …