SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

SREDA V VELIKONOČNI OSMINI

15. APRIL 2020

MATEJ 28,8-15

Tisti čas so žene hitro odšle od groba in so tekle, da bi sporočile njegovim učencem. In glej, Jezus jim pride naproti in pravi: »Pozdravljene!« One pristopijo, mu objamejo noge in ga molijo. Tedaj jim Jezus reče: »Ne bojte se! Pojdite in sporočite mojim bratom, naj gredo v Galilejo, tam me bodo videli.«
Ko so bile še na potu, so nekateri stražniki dospeli v mesto in so velikim duhovnikom naznanili ves dogodek. Ti so se s starešinami zbrali, se posvetovali in nato dali vojakom mnogo denarja z naročilom: »Recite: ›Njegovi učenci so prišli ponoči in so ga ukradli, ko smo mi spali.‹ Če bi to zvedel poglavar, ga bomo mi pregovorili in bomo naredili, da boste brez skrbi.« Ti so vzeli denar in so storili, kakor so bili naučeni. In razširila se je ta govorica med Judi do današnjega dne.

Prijatelji, denar je sveta vladar. Res je. Zdi se, da če je denarja dovolj, se da kupiti vse. Podkupljeni vojaki razširijo novico, da so Jezusovo mrtvo truplo apostoli ukradli. Še prej so kupili Juda Iškariota, čeprav se je dal kupiti zelo poceni, za kakšen mesec dni preživetja, kar kaže na še kakšen drug motiv razen 30 srebrnikov.

Bogat mladenič, ki ga Jezus nagovori, obrne Jezusu zaradi premoženja hrbet in Jezus razočarano izreče slavne besede: težje bo bogatašu priti v nebesa kakor kameli skozi šivankino uho. Celo Jezusa samega želi hudi duh podkupiti: “Vse to ti dam, če predme padeš in me moliš.“

A enajst učencev je vseeno raje umrlo, kot da bi Jezusa prodali. Gotovo je bilo veliko poskusov, kako podkupiti tudi nje. Vsak, ki dela dobro, je pod napadom zla in podkupnina, taka ali drugačna, je najbrž med prvimi poizkusi, kako nekoga spraviti iz prave poti. Med prvimi zato, ker je gotov tudi med najuspešnejšemi.

Zato je prvi del današnjega odlomka treba prav razumeti. Ni šlo samo za to, da bi učenci pač Jezusa videli, ampak potrebno je VIDETI IN VEROVATI, da sploh lahko ostaneš zvest. Če res veruješ, da je Jezus Božji Sin, ki te bo popeljal v nebo, si prost nadoblasti denarja. Kaj ti bo namreč vse zlato tega sveta, če stremiš po večnosti. Ker vladar nebes ni denar, ampak Bog.