SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

SREDA, 11. MAREC 2020

JEREMIJA 18,18-20

Rekli so: »Izmislimo si naklep zoper Jeremija! Kajti ni še izginilo navodilo duhovnika ne svet modrega ne beseda preroka. Dajte, udariti ga hočemo z jezikom in ne glejmo na njegove besede.« Gospod, glej name in poslušaj govor mojih nasprotnikov! Ali se dobro povračuje s hudim, ker mi kopljejo jamo? Spomni se, kako sem stal pred teboj, da bi govoril v njihov prid, da bi od njih odvrnil tvojo jezo!

MATEJ 20,17-28

Ko je Jezus šel proti Jeruzalemu, je vzel dvanajstere učence posebej ter jim med potjo rekel: »Glejte, v Jeruzalem gremo in Sin človekov bo izdan velikim duhovnikom in pismoukom; obsodili ga bodo na smrt in ga izročili nevernikom, da ga bodo zasmehovali, bičali in križali, in tretji dan bo vstal«. 

Prijatelji, današnje berilo in evangelij sta tako usklajena, da je najbolje prebrati kar oba vzporedno. Tudi zato, ker se ta univerzalna zgodba dogaja vedno. Božjega človeka bodo preganjali, pa naj bo to danes ali včeraj ali v kateremkoli trenutku zgodovine.

Božji človek je v svetopisemskem pomenu tisti, ki stoji in pade za Boga. Ki je neomajno zvest. Ki zagovarja Boga, pa če je zadnji na zemlji, ki Vanj veruje. Ki ve, da ima Bog prav, četudi vsi trdijo drugače. Zaradi tega bo zagotovo preganjan in Božji človek to ve, a vseeno vztraja ob Bogu.

Božji človek vztraja celo v takšnem paradoksu, da dela dobro tistim, ki mu škodujejo. Da govori pred Bogom v prid tistim, ki mu kopljejo jamo, kot pravi Jeremija. Jezus to popelje do najvišje ravni. On umre za odrešenje tistih, ki ga ubijejo. In tukaj imamo odgovor, kako ravnati, ko bodo preganjali tudi nas – in nas bodo, če bomo Bogu zvesti. Izdal bo brat brata … poznamo to opozorilo. Kaj nam je narediti takrat? Ostati zvesti Bogu do konca in ljubiti do konca. Vse nepravice in žalitve pa prepustiti v Božje roke, on bo na koncu vedno pravično razsodil.

Jokajoči prerok Jeremija
(Michelangelo, Sikstinska kapela).