SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

SOBOTA, 7. MAREC 2020

5 MOJZESOVA 26,16-19

Mojzes je govoril ljudstvu: Danes ti zapoveduje Gospod, tvoj Bog, da spolnjuj te zakone in naredbe; vestno jih torej spolnjuj z vsem srcem in vso dušo! Danes si se dogovoril z Gospodom, da bo tvoj Bog in da boš hodil po njegovih potih in spolnjeval njegove zakone, zapovedi in naredbe ter poslušal njegov glas. Gospod pa se je danes dogovoril s teboj, da boš njegovo lastninsko ljudstvo, kakor ti je obljubil, in da boš spolnjeval vse njegove zapovedi, da te povzdigne v hvalo, čast in slavo visoko nad vse narode, ki jih je ustvaril, da boš sveto ljudstvo Gospodu, svojemu Bogu, kakor je govoril.

Prijatelji, dogovor z Bogom. Kako zanimivo. V tem kratkem odlomku tako Božja beseda omenja dogovor celo 2 krat. In kakšen je ta dogovor? Iz naše strani obljuba, da bomo sprejeli Gospoda za svojega Boga, hodili za Njim po Njegovih potih in spolnjevali Njegove zapovedi. V zameno pa bomo njegovo sveto ljudstvo. Torej, bomo odrešeni, sveti med svetimi.

Pravzaprav ne gre za dogovor. To je, kot da bi rekli, da se je učitelj dogovoril z učenci: če boste poslušali in se naučili, boste dobili dobro oceno. Nato pa se učencem zdi, da je pač učitelj držal besedo. Ne, dobili so dobro oceno, ker so se naučili. Dogovor je bil zgolj motivacija učitelja, da so učenci naredili, kar bi v vsakem primeru morali narediti za dobro oceno.

Tako tudi nas Bog želi na vsak način prepričati, naj vendar naredimo, kar mi moramo, da nas bo lahko odrešil. Mi nismo zaslužni za naše odrešenje s svojimi dejanji in življenjem, tudi naša zvestoba Bogu in hoja za Njim ni naše plačilo Bogu, da nas odreši, ampak gre preprosto za to, da kot svobodna bitja moramo dati pristanek, da nas Bog lahko odreši. To je torej pogoj, tako odpremo vrata. Bog nas “dobi na finto“, da vendarle naredimo ta korak, ki odpira vrata odrešenja. Ni kaj, obvlada!