SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

SOBOTA, 5. POSTNEGA TEDNA

4. APRIL 2020

JANEZ 11,45-57

Tisti čas je mnogo Judov, ki so bili prišli k Mariji in Marti, in so videli, kaj je Jezus storil, verovalo vanj; nekateri izmed njih pa so odšli k farizejem in so jim povedali, kaj je Jezus storil. Veliki duhovniki in farizeji so torej sklicali zbor in so govorili: »Kaj naj počnemo, ker ta človek dela mnogo čudežev? Če ga tako pustimo, bodo vsi verovali vanj in prišli bodo Rimljani ter pokončali naš kraj in naš narod.«
Eden izmed njih, Kajfa, ki je bil tisto leto veliki duhovnik, jim je rekel: »Vi nič ne veste in ne pomislite, da je za vas bolje, da eden umrje za ljudstvo in ne propade ves narod.« Tega pa ni rekel sam od sebe, ampak je kot veliki duhovnik tistega leta prerokoval, da mora Kristus umreti za narod; pa ne samo za narod, ampak da bi zbral razkropljene Božje otroke. Od tega dne je bilo torej med njimi sklenjeno, da ga usmrtijo.
Jezus torej ni več očitno hodil med Judi, ampak je odšel od tam v pokrajino blizu puščave, v mesto Efrem, in se je tam mudil z učenci. Bila pa je blizu judovska velika noč in mnogo ljudi z dežele je šlo pred veliko nočjo v Jeruzalem, da bi se očistili. Iskali so Jezusa ter v templju stoje med seboj govorili: »Kaj se vam zdi? Ali pride na praznik?« Veliki duhovniki in farizeji pa so bili dali povelje, naj naznani, če kdo zve, kje je, da ga bodo prijeli.

Prijatelji, ali veste, da je bil veliki duhovnik Kajfa prerok? Če pozorno beremo, namreč preberemo: “Kot veliki duhovnik tistega leta je (Kajfa) prerokoval, da mora Kristus umreti za narod; pa ne samo za narod, ampak da bi zbral razkropljene Božje otroke.“ Ja, bil je prerok. Sicer nehote, a Bog izrablja tudi naše slabe namene za dobro, če se mu zahoče.

A bolj pomembno je to, kaj je prerokoval. Namreč, da “mora Kristus umreti za narod; pa ne samo za narod, ampak da bi zbral razkropljene Božje otroke“. Odgovor, zakaj je Jezus umrl na križu, imamo na dlani. Kaj pomeni “ne samo za narod“, ampak za “vse božje otroke“? To, da je Jezus prišel za vse. Vsi smo namreč božji otroci, ljudje vseh časov, ver, ras, … Prišel je za vse.

Ljudje smo razkropljeni. Ko sta Adam in Eva morala iz raja, se je začela ta razkropljenost. Od tedaj smo ljudje namesto ena družina razkropljeni, ločeni, razbiti. Jezus je tu, da bi nas zbral, da bi bili otroci spet združeni z Očetom. Za to se mu je zdelo vredno umreti. Torej to je tisto, kar si Bog najbolj želi. Da bi bili spet združeni s Njim. Ja, mi smo najpomembnejši v Njegovih očeh. A sploh razumemo to?