SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

SOBOTA, 29. FEBRUAR 2020

LUKA 5,27-32

Tisti čas je videl Jezus cestninarja Lévija, ko je sedel pri mitnici, in mu rekel: »Hodi za menoj!« Lévi je pustil vse, vstal in šel za njim. V svoji hiši pa mu je napravil veliko gostijo; bilo je zelo veliko cestninarjev in drugih, ki so bili z njimi pri mizi. Farizeji in njih pismouki pa so godrnjali zoper Jezusove učence: »Zakaj jeste in pijete s cestninarji in grešniki?« Jezus jim je odgovoril: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Nisem prišel k pokori klicat pravičnih, ampak grešnike.«

Prijatelji, za koga je Jezus prišel? Današnji evangelij  je zelo jasen: prišel je za bolne in grešnike. Le ti potrebujejo Jezusa. Zdravi in pravični Jezusa ne potrebujejo, zato za njih Jezus ni prišel.

Kako to? Ali ni Jezus prišel za vse? Ali nima Bog enako rad vseh? A celo Bog razlikuje med enimi in drugimi? Kje je tu enakopravnost in Božja ljubezen do vseh?

Vsa ta vprašanja bi se nam lahko upravičeno pojavila, če ne bi v svojem napuhu pozabili preproste resnice: da smo vsi bolni in grešniki. Niti enega človeka na svetu ni, ki bi bil čisto zdrav, duhovno, telesno, čustveno, umsko, v odnosih, … in ki bi bil brez greha. Takšnega človeka ni. Da, zato je Jezus prišel samo za bolne in grešnike. Za vse torej.