SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

PONEDELJEK VELIKEGA TEDNA

6. APRIL 2020

JANEZ 12,1-11

Šest dni pred veliko nočjo je prišel Jezus v Betanijo, kjer je bival Lazar, ki ga je Jezus obudil od mrtvih. Napravili so mu tam gostijo in Marta je stregla, Lazar pa je bil eden izmed tistih, ki so bili z njim pri mizi. Marija je vzela funt dragocenega olja iz pristne narde in je mazilila Jezusu noge ter mu jih brisala s svojimi lasmi, in hiša se je napolnila z vonjem olja. Rekel je tedaj eden izmed njegovih učencev, Juda Iškarijot, ki ga je pozneje izdal: »Zakaj se to olje ni prodalo za tristo denarjev in razdalo ubogim?« Tega pa ni rekel, kakor da bi ga skrbeli ubogi, ampak ker je bil tat in je imel denarnico ter je izmikal, kar se je vanjo devalo. Jezus je rekel: »Pusti jo, prihranila ga je za moj pogrebni dan. Uboge imate namreč vedno med seboj, mene pa nimate vedno.«
Velika množica Judov je zvedela, da je tam, in prišli so ne le zaradi Jezusa, marveč da bi videli tudi Lazarja, ki ga je bil obudil od mrtvih. Sklenili pa so veliki duhovniki umoriti tudi Lazarja, ker je mnogo Judov zaradi njega odhajalo in verovalo v Jezusa.

Prijatelji, čeprav se temu izogibamo, se v življenju kdaj moramo odločiti med dvema dobrima stvarema in takrat se vedno odločimo za tisto, ki se nam zdi pomembnejša in nujnejša. Poudarek: kar se nam zdi. Torej, kar mi postavimo na naši osebni lestvici višje. Kajti imamo neko svojo lestvico vrednot in kar je višje, ima prednost pred tistim, kar je nižje. Temu rečemo prioriteta.

Za tisto, kar je torej prioriteta v našem življenju, se trudimo, da je ali ostane vedno prisotno. Drugo lahko odpade in čeprav kdaj odpade kaj dobrega, kar imamo, se bomo vedno potrudili, da nikoli ne bo odpadlo tisto, kar je najvišje na naši osebni lestvici. Tudi če vse ostalo odpade, tisto bo vedno ostalo.

Kaj želi Jezus povedati s stavkom, da uboge imamo vedno med seboj, Njega pa nimamo vedno? Hoče, da se pripravimo na težke čase, na čase, ko se bomo morali marsičemu odpovedati, ko bo potrebno delati selekcijo in izbirati, kako bomo živeli. Takrat, pravi Jezus, moramo izbrati VEDNO Njega, to pa ne bo mogoče, če ga že prej nimamo VEDNO med seboj. Kajti NIČ ni pomembnejše od Boga. Poskrbimo, da bo torej Bog naša prioriteta št. 1, da četudi vse ostalo odpade, ON OSTANE.