SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

PONEDELJEK. 2. VELIKONOČNEGA TEDNA

20. APRIL 2020

JANEZ 3,1-8

Med farizeji je bil mož, Nikodem po imenu, judovski prvak. Prišel je k Jezusu ponoči in mu rekel: »Rabi, vemo, da si od Boga prišel kot Učenik, kajti nihče ne more delati teh znamenj, ki jih ti delaš, ako ni Bog z njim.«
Jezus mu je odgovoril: »Resnično, resnično, povem ti: Ako se kdo znova ne rodi, ne more videti Božjega kraljestva.« Nikodem mu reče: »Kako se more človek roditi, ko je star? Mar more vdrugič iti v telo svoje matere in se roditi?«
Jezus odgovori: »Resnično, resnično, povem ti, ako se kdo ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa, je meso, kar pa je rojeno iz Duha, je duh. Ne čudi se, da sem ti rekel: Treba vam je, da se rodite znova. Veter veje, kjer hoče, in njegov glas slišiš, pa ne veš, od kod prihaja in kam gre: tako je z vsakim, ki je rojen iz Duha.«

Prijatelji, apostol Janez je napisal 4. evangelij, ki se nam včasih zdi težko razumljiv. Seveda, ko pa govori o Bogu. Kako naj bo enostavno razumljivo nekaj, kar opisuje nekaj neopisljivega? In vendar, si želimo, da bi to razumeli.

Tudi Nikodem ni razumel, moder učenjak, odprtega duha. Njegova modrost je bila v tem, da je šel povprašat k viru vsega znanja, Bogu samemu. In kaj je izvedel?

Da smo ljudje duhovna bitja. Nismo rojeni samo iz mesa, ampak tudi iz Duha. Ker smo torej tudi duhovna bitja, ker nam je Bog dal neumrljivo dušo, ker smo Bogu podobni, lahko slišimo Njegov glas in ni treba drugega, kot prisluhniti. Ne si razbijati glave s “kako“, ampak samo verovati v Svetega Duha, ki veje, koder hoče. On pa bo nato naredil, da bomo slej ko prej slišali, razumeli in vedeli.

Pridi, Sveti Duh!