SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

PONEDELJEK, 2. MAREC 2020

MATEJ 25,31-46

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ko pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svoje slave. Zbrali se bodo pred njim vsi narodi in ločil jih bo ene od drugih, kakor loči pastir ovce od kozlov; in postavil bo ovce na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj poreče kralj tistim, ki bodo na njegovi desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Zakaj lačen sem bil in ste mi dali jesti; žejen sem bil in ste mi dali piti; popotnik sem bil in ste me sprejeli; nag sem bil in ste me oblekli; bolan sem bil in ste me obiskali; v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹

Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in smo te nasitili ali žejnega in smo ti dali piti? Kdaj smo te videli popotnika in smo te sprejeli ali nagega in te oblekli? Ali kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ In kralj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmlajših bratov, ste meni storili.‹

Takrat poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Zakaj lačen sem bil in mi niste dali jesti; žejen sem bil in mi niste dali piti; popotnik sem bil in me niste sprejeli; nag sem bil in me niste oblekli; bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹

Tedaj mu bodo odgovorili tudi ti: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali popotnika ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili kateremu izmed teh najmlajših, tudi meni niste storili.‹ In ti pojdejo v večno trpljenje, pravični pa v večno življenje.

Prijatelji, Gospod danes govori o tako imenovanih telesnih delih usmiljenja. Spet ponavljam: postni čas ni čas teorije, ampak čas prakse. Ni najprej čas poglabljanja v veri s premišljevanjem, meditacijo, razmišljanjem, ampak najprej post, molitev in dobra dela. To delaš in tako se pokaže, ali imaš vse skupaj samo na jeziku ali zares v srcu.

Zato Jezus pelje premiso iz “smo te videli“ v “smo potem ukrepali“. Žejnemu vodo, lačnemu kruha, nagemu obleke, osamljenemu družbe. In kot antivrednoto, ki pelje vstran od Boga, da “smo videli“ in “nismo nič naredili“.

Vendar pelje Jezus vse skupaj na povsem nov nivo. Ne gre samo za humanitarno delovanje, ker se nam človek smili. Gre za mnogo več: v sočloveku vernik vidi Boga. Bog se učloveči v ubogem. Ne samo bližnjemu, Bogu samemu naredimo dobro delo. In zakaj bi nas moralo to prepričati, da pa sedaj naredimo dobro delo? Če ga bližnjemu nismo pripravljeni, zakaj bi ga naredili Bogu?

Ta odgovor si mora dati vsak sam. Če ne vidiš smisla, če te Jezusove besede ne premaknejo, potem je tvoja vera v Boga zelo vprašljiva in ljubezen do Jezusa brata neobstoječa. Zato je tako zelo žalostno gledati tako mnoge “vernike“, ki se ne zganejo ob klicu na pomoč.

Poslednja sodba: ločevanje ovc in kozlov.