SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

VELIKONOČNI PONEDELJEK

13. APRIL 2020

LUKA 24

Približali so se trgu, kamor so šli, in on se je delal, da gre dalje. Silila sta ga, govoreč: »Ostani z nama, proti večeru gre in dan se je že nagnil.« Vstopil je, da bi ostal z njima. Ko je sedel z njima k mizi, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima dal. Odprle so se jima oči in sta ga spoznala: on pa jima je zginil izpred oči.
In rekla sta drug drugemu: »Ali ni bilo najino srce goreče v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma?« Vstala sta še tisto uro in se vrnila v Jeruzalem; našla sta zbrane enajstere in tiste, ki so bili z njimi, in ti so pripovedovali: »Gospod je res vstal in se prikazal Simonu.« Tudi onadva sta pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha.

Prijatelji, danes je Emavs. V tradiciji to pomeni, da se obiščemo, gremo k sorodnikom, prijateljem, jim voščimo, poklepetamo, se usedemo ob obloženi mizi. Evangeljski odlomek, ki je sicer namenjen za sredo, a ga v naši domovini redno beremo v ponedeljek, nam govori, da je tudi Jezus prišel na obisk in sedel k mizi.

Mi se letos ne bomo obiskovali, bo pa Jezus prišel na obisk. In če smo ob vsej obilni  slovenski velikonočni tradiciji morali v preteklosti dodati še razne zajčke in podobno, samo da nam ne bi bilo treba “iti na globoko“, nas je koronavirus prisilil, da spet vidimo dvoje: kdo smo mi in kaj Bog za nas dela.

Žal smo ob prvem vprašanju lahko kdaj razočarani. Morda nismo tako dobri in lepi, kot se nam ob površnem pogledu zazdi. Ko moramo biti doma v družinskem krogu se žal pokažejo tudi vse naše slabosti. Hudo mi je, ko slišim, da je sedaj v družini še več nasilja in prav trepetam za vsakega pretepenega otroka ali žensko. Drugje spet morda ni nasilja, a je hlad v odnosih podeseterjen. Spet drugje se pokaže brezbrižnost nekaterih, ki jih ne briga za nikogar razen zase in ne spoštujejo nič, kar bi nam pomagalo, da izidemo iz krize. Spet drugje imamo “vojne dobičkarje“ in brezvestne zaslužkarje, pa sebičnost, egoizem, nesolidarnost, … In še bi lahko našteval.

A vidimo tudi, kaj Bog dela za nas. Tudi za tiste, ki zlo bolezni izkoriščajo za vsakršno drugo zlo. Bog vseeno lomi kruh in nas po njem blagoslavlja. Zato lahko vsi ljudje dobre volje z Gospodom premagamo zlo, z Ljubeznijo sovraštvo. Kar lahko vidimo, da se že uresničuje v mnogih požrtvovalnih in ljubečih ljudeh širom sveta. Aleluja.