SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

PETEK, 6. MAREC 2020

MATEJ 5,20-26

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ako vaša pravičnost ne bo obilnejša ko pismoukov in farizejev, ne pridete v nebeško kraljestvo. Slišali ste, da je bilo rečeno starim: ›Ne ubijaj; kdor pa koga ubije, pride pred sodbo.‹ Jaz pa vam pravim: Vsak, kdor se jezi na svojega brata, zasluži, da pride pred sodbo; in kdor reče svojemu bratu ›tepec‹, zasluži, da pride pred veliki zbor; kdor pa reče ›norec‹, zasluži, da pride v peklenski ogenj.

Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj zoper tebe, spusti svoj dar tam pred oltarjem in pojdi, da se poprej spraviš s svojim bratom, in potem pridi in daruj svoj dar. Spravi se hitro s svojim nasprotnikom, dokler si z njim še na poti: da te nasprotnik ne izroči sodniku in sodnik biriču, ki bi te vrgel v ječo. Resnično, povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne plačaš zadnjega novčiča.

Prijatelji, kako velika (oziroma majhna) je bila pravičnost farizejev in pismoukov? Vprašajmo se to zaradi tega, ker Jezus pravi, naj bo naša pravičnost obilnejša. Kakšna torej?

Kaj pomeni, ko Sveto pismo pravi, da je nekdo pravičen? To ni najprej iskanje pravice, igranje po pravilih, ampak zaupanje v Boga. Pravičen mož, recimo sv. Jožef, tako zaupa v Boga, da na Njegovo besedo oženi žensko, ki ni noseča z njim in tako trdno verjame v resničnost Božje obljube, da kot Abraham gre v neznano in tvega vse, ker mu je pač Bog tako rekel. Pravičen je tisti, ki Bogu verjame na besedo in ne dvomi.

S tem pa se pravičniški in legalistični pismouki in farizeji res niso mogli pohvaliti. Žal so vero razumeli zgolj v izpolnjevanju zunanjih predpisov in bogoslužnih obrazcih. Odnos z Bogom je bil za večino izmed njih španska vas (Nikodem in Jožef iz Arimateje sta svetli izjemi).

Nauk za nas: bodi z Bogom domač in brezpogojno verjemi in NAREDI, kar od tebe Bog želi (kot Jožef in Abraham). Tako boš pravičen.